Bostøtte

BOSTØTTE er en statlig økonomisk støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt. Bostøtte er en rettighet, og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunen som mottar og behandler søknadene.

Husstanden må være registrert i folkeregisteret som bosatt i boligen det søkes støtte for pr den 1. hver måned (situasjonsdato)

 Hvem kan få bostøtte?

  • Har du høye boutgifter og lav inntekt, kan du kvalifisere for bostøtte. Alle over 18 år kan få støtte, med unntak av studenter uten barn og militære.
  • Boligen må være godkjent som helårsbolig. I tillegg må det være en selvstendig bolig med bad/toalett, kjøkkenfunksjon og egen inngang.

Bostøtteskjema får du ved NAV Ringebu. Søknad med dokumentasjon sendes/leveres NAV Ringebu

Mer informasjon vedrørende bostøtte kan du finne hos husbanken eller kontakte NAV Ringebu v/ Kristin Sylte, tlf. 55553333

 Søknadsfrist er den 14. i hver måned.

 Utbetalinger for desember 2016 er den 10. januar 2017.

 

Nye regler fra 1.1.2017:
 

 Søknadsfrist er den 25. i hver måned.

 Utbetaling er ca den 20. i måneden etter.