Brukerutvalgets sammensetning

I 2009 ble det opprettet brukerutvalg for NAV Ringebu. Ihht samarbeidsavtalen mellom Ringebu kommune og NAV Oppland ble dette opprettet som et regionalt brukerutvalg for NAV Midt-Gudbrandsdal. Brukerutvalget har følgende sammensetning:

Brukerutvalg NAV Midt-Gudbrandsdal
Navn Representerer Tlf e-post
Ingrid Teige Melby Råd for funksjonshemmede Nord-Fron 93050548 mailto:ingmelb@online.no
Åse Lund Råd for funksjonshemmede Sør-Fron 99015354 mailto:aase-lund@hotmail.com
Ingolf Bones Råd for funksjonshemmede Ringebu 92629385 mailto:ingolf.bones@start.no
Anton Enger LO 90150822
Karen Ødegård Hagen NHO 90827503 mailto:karen.hagen@giax.no
Arne Martin Krogh NAV-leder Sør-Fron 46600010 mailto:arne.martin.krogh@nav.no
Per Morten Nyeng NAV-leder Ringebu 48115594 mailto:per.morten.nyeng@nav.no