Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten bistår flyktninger som skal bosettes i kommunen etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) samt flyktninger som har bodd i kommunen kortere enn 5 år. 

Hva slags hjelp kan du få fra flyktningtjenesten:

  • bistand i forbindelse med flytting fra asylmottak for de som har fått tildelt Ringebu som bostedskommune
  • oppfølging og veiledning etter bosetting. Dette kan for eksempel være utfylling av søknader og andre skjema, diverse praktisk oppfølging, informasjon med mer.
  • bistand i forhold til introduksjonsprogram og andre kvalifiseringstiltak
  • oversetting av vitnemål, attester og eventuelt andre dokumenter

Ringebu kommune har i fellesskap med en rekke andre kommuner utarbeidet en interkommunal flyktningplan som er veiledende for flyktningarbeidet i kommunen.

Flyktningtjenesten i Ringebu kommune hører inn under NAV-kontoret. For spørsmål kan NAV Ringebu kontaktes på tlf 55553333.