FRIVILLIG I RINGEBU

Vil du være frivillig?

Vi trenger deg som;

-vil bruke din fritid til å hjelpe andre
-har blitt pensjonist og synes dagene blir litt lange
-er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker.
-er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid.
-ønsker å være medmenneske.

Hvor mye tid må jeg bruke på å være frivillig?

Du velger selv hvor mye/ofte du ønsker å bidra

Hva forventes av meg som frivillig?

Det forventes at du er åpen i møte med nye mennesker. Det forventes videre at du viser respekt for dine medmennesker og at du følger opp de avtalene som gjøres.

Hva kan du bidra med?

 • besøksvenn
 • opplæring på Ipad og Iphone
 • Hjelpe bosatte flyktningermed lekser
 • Vise frem den flotte kommunen vi bor i. Ta med barn og/eller voksne på fjelltur, fisketur, stolpejakt
 • Ta med  voksne på trening/aktiviteter. Kanskje noen vil være med på Freskus? Eller hva med strikkekafe?
 • Være en støtte og veiviser for bosatte flyktinger og enslige mindreårige i møte med et nytt land og en ny kultur.
 • Lære noen å gå på ski
 • delta på gudstjeneste
 • Være badevakt
 • Ta med noen på aktiviteter du selv deltar på. Kanskje noen vil være med på møter i bygdekvinnelaget? Eller hva med 4H?
 • kafe besøk
 • ekstra bestemor eller bestefar

Mulighetene er mange! Du kan bidra til at de som bor her føler seg inkludert i lokalsamfunnet vårt. Du kan gjøre en forskjell.

Hvor kan jeg ta kontakt hvis jeg ønsker å være frivillig?

Ønsker du å bidra? Har du spørsmål? Har du ideer til aktiviteter eller andre innspill/tanker vedrørende frivillighet i Ringebu?

Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt med:

Line Høyesveen ved Nærmiljøsentralen, tlf.  61 28 02 60, frivillig.ringebu@gmail.com

Eller:

Mona Knudsen, tjenesteleder Helse og omsorg, tlf. 61 28 33 02, mfk@ringebu.kommune.no

Ragnhild Hjelmstad, Ringebu Læringssenter ,ragnhild.hjelmstad@ringebu.kommune.no

Marte Brunæs Torgersen, flyktningkonsulent,tlf. 40 03 78 63, marte.brunes.torgersen@nav.no

Sist endret 04.01.2018

Nyheter