Gjeldsrådgivning

HAR DU ØKONOMISKE PROBLEMER?

Søk råd så tidlig som mulig!

Kontakt økonomirådstelefonen i NAV - 800 45353

De aller fleste har gjeld. Får du vansker med å betale gjelden, er det viktig å søke hjelp i tide - hvis ikke vil problemene bare fortsette å vokse.

- Rådgivningen kan for eksempel være hjelp til å sette opp budsjett og dermed finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene - event. råd om hva du bør gjøre for å få balanse i budsjettet.

- Rådgivningen kan også bestå av å ta kontakt med kreditorer - dem du skylder penger for å komme fram til en avtale om nedbetaling av gjelden.

- Hjelp til å søke gjeldsordning.

Kommunen har plikt til å tilby økonomisk rådgivning til innbyggerne. Veiledning/økonomisk rådgivning er gratis.

Mer info på denne linken: http://www.nav.no/page?id=327 eller ta kontakt med NAV Ringebu på tlf. 55553333 / 800 45353 (økonomirådstelefonen)