Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet

For personer som av ulike årsaker har fått nedsatt arbeidsevne og har behov for bistand på flere områder for å bli kvalifisert til å komme seg ut i arbeidslivet. Den som etter søknad og nærmere kartlegging blir tatt inn i programmet mottar lønn fra Ringebu kommune etter nærmere regler.

Det skal utarbeides en individuell plan sammen med deltaker som beskriver nærmere aktuelle tiltak for vedkommende i programmet og hvordan tiltakene skal følges opp. Det skal samarbeides tett med deltaker under utarbeidelse av individuell plan og i den videre oppfølging.

Søknad om deltakelse i kvalifiseringsprogram fås ved henvendelse til NAV-kontoret og før vedtak foreligger skal NAV-kontoret sammen med søker kartlegge arbeidsevnen, hjelpebehov  og aktuelle tiltak .

Antallet deltakere som kan være med i programmet pr år er begrenset. Et kvalifiseringsprogram kan pågå i inntil 3 år. NAV-kontoret gir ellers nærmere informasjon.

Info om ordningen på www.nav.no