Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Klikk for stort bilde

Ringebu kommune har søknadsfrist 1. oktober på søknad om spillemider.  Det skal søke elekronisk på www.idrettsanlegg.no.  lenke finner du nedenfor
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig for oppstart av søknad og informasjon vedr. nødvendig dokumentasjon, registrering i anleggsregisteret og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Skal det søkes om kommunal støtte til anlegget må dette varsles tidlig, senest 15.8, for politisk behandling i forbindelse med kommunens økonomiplanarbeid.

Ta kontakt med tjeneseenheten kultur på telefon 61284702/92463736 eller e-post anne.vestad@ringebu.kommune.no for informasjon. 

Søknadskriteterier finner du på www.idrettsanlegg.no

Ny plan for idrett og fysisk aktivitet for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron omtaler anlegg som kan søke om spillemidler for perioden 2019-2022.  Se lenke under