Ungdom og idrett

 

Ungdom - og idrett

Ungdomsråd
Ringebu har et godt fungerende ungdomsråd som er aktive i ungdomssaker og gjennomfører et velorganisert arbeid.

Ungdomsrådet er alltid delaktige i ungdomsarrangement som lokalmønstringa i UKM og Opplandspremiæren og gjør et flott arbeid ved slike arrangement. De blir også inkludert i saker som vedrører barn og ungdom.

Forebyggende arbeid
Forebyggende arbeid rettes gjennom SLT arbeid (Samordna lokale tiltak) og HSA arbeid (Holdningsskapende arbeid) og MOT. 
Ringebu kommune og Innlandet politidistrikt har avtale om tjenestetilbud for forebyggende arbeid. 

 

 

Ungdomshus.
Ungdomshuset åpnet i februar 2012 og har åpent hver tirsdag ettermiddag/kveld og annen hver fredag.

Det er bevilga 1.500.000 fra Gudbrandsdal Energi til formålet.

Mekkesenter
Ringebu kommune har et eget mekkesenter i en stor egnet hall. Dette tilbudet kan benyttes av ungdom som vil reparere på mopeden eller bilen. Mekkesenteret er godt utstyrt med verktøy og hjelpemidler. Ungdommene tegner medlemskap som koster kr. 500 per år og kan da bruke fasilitetene så ofte de vil. For 16 åringene som kun skal reparere på mopeden er det fri benyttelse av lokaler og verktøy. Mekkesenteret har mange medlemmer og er flittig brukt.

Kino
Ringebu kommune er med i Bygdekinoen og det blir framvist film ca hver 14.dag i Kaupanger.

Kinoen i Ringebu er såpass godt besøkt at Bygdekinoen velger å vise nye filmproduksjoner tidlig i Ringebu. Vi har hatt flere filmpremierer. Last ned bygdekinoens program her.