Vinterfesten

Vinterfesten i Ringebu arrangeres i uke 8,9 og 10.  Lokale lag og foreninger inviteres inn som arrangører under Vinterfesten.

Vinterfesten har status som Fyrtårnarrangement og er tildelt kr 130.000 fra kommunens fond for kulturbasert næringsutvikling.

Som arrangør under Vinterfesten tilbys fri leie av kommunale lokaler samt  god markedsføring.  Lokale lag og foreninger samt kommunale virksomheter kan søke støtte fra Vinterfesten.  Vi ønsker et variert og godt Vinterfestprogram og private aktører er velkomne som deltakere i Vinterfestprogrammet.  Søknadsfrist er 10. januar.
 

UTSATT SØKNADSFRIST TIL 15.2.2021

Som følge av Covid19 og gjeldende arrangementsrestriksjoner er det ikke aktuelt å arrangere Vinterfest med 25-30 arrangement i løpet av 3 uker i februar/mars.  Derfor åpnes det for at arrangementet kan gjennomføres i løpet av året, men innen 31.12.2021. 

Det søkes elektronisk på arrangementsstøtte  

til søknadsskjema