Kulturfond

Søknad om underskuddsgaranti fra kulturfondet sendes inn elektronisk.

Du finner søknadsskjema under fanen søknadssenter og kultur.

Link til søknadsskjema

Retningslinjer for søkand om underskuddsgaranti fra kulturfondet:

1.   Formålet med fondet er å stimulere lag og organisasjoner i Ringebu kommune til å øke den kulturelle aktiviteten i kommunen. 

•2.   Midler fra fondet skal gis som en garanti. Et arrangement kan bli underlagt delvis eller fullstendig garanti. Eventuell støtte gis kun dersom arrangementet går med underskudd. 

•3.   Alle lag og organisasjoner i Ringebu kommune kan søke om midler fra fondet. 

•4.   Lag og organisasjoner som ønsker å benytte seg av fondet skal sende søknad til kommunen minst 2 måneder før arrangementet. 

•5.   Søknaden skal inneholde budsjett. 

•6.   Alle søkere til fondet, må avgi regnskap innen 1 måned etter at arrangementet er over. 

•7.   Fondet skal til en hver tid ha en minimumsbeholdning på kr. 50.000,- i 2001 og deretter kr. 100.000,-. Fondet skal ha en maksimumsbeholdning på kr. 250.000,-. 

•8.   Levekårsutvalget er fondsstyre. 

•9.   Retningslinjer for kulturfondet i Ringebu kommune er vedtatt av kommunestyret den 28.09.2000 i sak 093/00.