Ha det gøy på sommerskole i Ringebu!!

Sommerskolen i 2021 er et gratis tilbud i uke 25, 26 og 32 til elever bosatt i Ringebu kommune som skoleåret 2020/2021 er elever på 5., 6., 7., 8., 9. eller 10.trinn. 

Sommerskoletilbudet skal ha fokus på elevaktivitet, mestring, glede og inkludering. 

Sommerskolen vil bruke ulike læringsarenaer i nærmiljøet, og legger vekt på praktisk tilnærming til spennende temaer. Tilbudene lages i samarbeid med kulturskolen, ulike organisasjoner og andre aktører. 

Kurstilbud 

FRIST FOR PÅMELDING ER 27. MAI

Oppmøte og deltakelse 

 • Det er gratis å delta på kursene. 
 • Ved påmelding velges ønsket kurs.  
 • Det er mulig å melde seg på flere kurs om det passer med dagene og det er ledig plass, det må da sendes inn påmeldingsskjema per kurs.
 • Ved få påmeldte kan kurs bli avlyst.
 • Hvis noen kurs er fylt opp, velges deltakere ved trekning blant de påmeldte.
 • ​Kursene vil ha ulikt omfang i antall dager og tidspunkt på dagen. Dette vil komme fram ved påmelding. 
 • Flere av kursene er delt opp med et kurs for 5. – 7. trinn og et for 8. – 10. trinn.
 • Det er obligatorisk oppmøte hver dag. ​Elever som ikke møter første dag uten å ha gitt beskjed, mister plassen sin. 
 • Fravær/sykdom meldes til oppgitt kontaktperson på SMS eller telefon. 
 • Det blir felles rutiner for registrering av elever ved henting og levering.  
 • Elevene må ha med matpakke, drikkeflaske og klær etter værforhold. (Unntatt på matlagingskurs og hengekøyetur)
 • Transport til og fra oppmøtested besørges av foreldre.
 • Ytterligere informasjon kommer fra de ulikt aktørene.
 • Det tas smittevernhensyn i forhold til pandemien. 

Spørsmål kan rettes på e-post til anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no