Rådmannens side

Her vil du finne rådmannens ord.

Kommunene har en viktig rolle innen energi og klima. Statlige myndigheter har ikke stilt konkrete krav til kommunene ennå, men dette kan komme. Kommunene trenger ikke pålegg fra statlig hold for å forsterke innsatsen lokalt. Kommunestyret i Ringebu formulerte for en del år siden klare målsettinger og konkrete tiltak for vår kommune. Dette ble nedfelt i kommunens første energi- og klimaplan. Kommunens egen virksomhet har stått sentralt. Kommunen vil gå foran som et godt eksempel. Kommunen har avlagt eget klimaregnskap de siste to årene, informasjon ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider. I høst starter arbeidet med revisjon ov kommunens energi- og klimaplan, hvor våre folkevalgte skal sette ambisjoner for de kommende år. Dette blir kommunens tredjegenerasjons plan på området. 

Kommunestyrene i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu vedtok i februar-mars at det skal etableres nye samarbeidsordninger. Fra før har kommunene rundt ti etablerte interkommunale samarbeid, som favner alt fra pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, regnskap og geodata til brann- og feievesen og renovasjon. Nå kommer tre nye.

Sommeren er over, og vi er i full gang med å forberede en hektisk høst.

Mye positivt er på gang i kommunen vår. Det har vært stor aktivitet og mye folk i Landsbyen Ringebu gjennom hele sommeren. Sentrumsforskjønningen er ferdigstilt og i løpet av høsten kommer gangbrua over Våla. Flere leilighetsprosjekter er under forberedelse. Snart avrundes sommeren med nok en Fårikålfestival.

Kontaktperson

Per H. Lervåg
Per H. Lervåg
Mob: 992 56 579