Status i Digitaliseringsarbeidet

Det interaktive dokumentet oppdateres med jevne mellomrom, med mål om å gi god oversikt over status på hvert av digitaliseringstiltakene. 

Status digitaliseringsarbeidet