Innkjøp

Klikk for stort bilde

Ringebu kommune ble etter søknad godkjent i Ringebu kommunestyre medlem av innkjøpssamarbeidet Innoff i mai 2013.

Dette innkjøpssamarbeidet for offentlige virksomheter i Oppland er et samarbeid etablert mellom
Oppland fylkeskommune og Lillehammer, Gausdal, Øyer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu
kommuner, i kortform kalt INNOFF.

Formålet for samarbeidet er å legge forholdene til rette for felles innkjøpstjenester, herunder:

  • felles inngåelse av avtaler for varer og tjenester
  • opplæring
  • leverandorutvikling.

Samarbeidet er med utgangspunkt i offentlig virksomhet åpen for tilslutning fra andre
fylkeskommuner og kommuner.

Samarbeidet har et styre som pt består av 5 deltakere. Dette sttyret oppnevnes av
Representantskapet for Innoff.

Styret avholder ca 5  møter per år, og oppgaver er bla;

  • å være faglig premissgiver for samarbeidet
  • vurdere hvilke avtaler som skal etableres i innkjøpssamarbeidets regi, og prioritere mellom
  • disse
  • planlegge og gjennomføre felles kompetansehevende tiltak
  • fordele oppgavegjennomføring til deltakerne i samarbeidet
  • vurdere deltakelse i samarbeid med flere kommuner / fylkeskommuner på enkelt anskaffelser der dette er aktuelt

Samarbeidet er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27, men
ikke som eget rettssubjekt.

Rådmannen er Ringebu kommunes representant i Representantskapet, og pt er seniorrådgiver i Strategi og utvikling er kommunens representant i styret.

Den enkelte deltaker forplikter seg til å stille nødvendige ressurser tilgjengelig for
samarbeidet. Det forutsettes at alle deltakerne bidrar likeverdig inn i samarbeidet, slik at
samarbeidet gir et positivt bidrag til alle parter.

Per februar 2017 har Ringebu kommune vel 50 løpende rammeavtaler, der nær alle er i samrbeid med en, flere eller alle Innoff-medemmene.

Kontaktperson

Karina Rundtom From
Konsulent
Tlf: 453 76 387