Lean

LEAN er en kvalitetsforbedringsmetode med ulike verktøy som hjelper til med å effektivisere drift.

  • Kartlegging av nåværende arbeidsprosesser og rutiner muliggjøres på en enkel, synlig og konstruktiv måte
  • Denne kunnskapen skal nyttes til å optimalisere driften. Det vil si; gjennomføre de riktige tingene på de riktige stedene, til rett tid og i riktig mengde både i forhold til kostnader og kvalitet på tjenestene.
  • Dette vil også bidra til en enklere og bedre arbeidsdag for kommunens medarbeidere.

Ringebu startet opp med Lean i 2012, og veiledere ble kurset   samme høst.  Det er i dag 7 veiledere, fra ulike tjenesteenheter i kommunen.
Disse vurderer innkomne forslag, og bistår bla med å gjennomføre Lean-prosessene.  Som oftest danner de arbeidslag med 3 veiledere i en prosess.

Kommunen benytter seg av 2 metoder (se egne temabokser)

  • Kortleggingstavler 
  • Forbedringstavler