Kortleggingstavler

Med en kart(kort)-legging på en tavle vil tidstyver og annet "plunder og heft" som unødvendig stjeler arbeidstid,  bli avdekket.
 

Funn blir til tiltak som følges opp i en egen handlingsplan.Klikk for stort bilde

Våre erfaringer er at alle prosessene har som resultat med bedre og enklere rutiner, og at de blir godt mottatt i avdelingene.

Gjennomførte Lean-kortleggingsprosesser

 • Ringebu skole (pilot, utstyrsrom) 
 • Rådhuset (pilot, byggesak)
 • Helsetjenesten (tildeling av tekniske hjelpemidler til hjemmeboende)
 • MGRS (Rutiner for utlån, boliglån)
 • Hj.tjen. sør (Medisinsk forbruksmateriell)
 • Rådhuset (kantina)
 • Helsetjenesten (Fysioterapi) .    
 • Fåvang skole;  "Forbedret kommunikasjon og bedring av rutiner for overgangene mellom skole-leksehjelp og SFO".
 • MGRS: Remitteringsrutiner
 • MGB;   Feiervesen, adm; fra varsling til dokumentasjon
 • Hj.tj. og Helsesenteret; medisinbestillinger
 • Fellestjenesten;  Epostadm. inn til Ringebu kommune
 • Kantinefaktureringer
 • Mottak av alarmer og tlf på Ringebu eldresenter
 • NAV – mottaket.
 • Utbetaling av kulturtilskudd.
 • Kantinefakturaer 
 • Fakturering av kommunale inntekter, et stort felles prosjekt med 9 enkeltprosesser.
 • Fellestjenesten:  Inn- og utmelding av brukere på IKT-system 
 • Fellestjenesten: Leie av kommunale bygg, fra reservasjon til innbetalt.