Årlig Bo- og byggmesse

Har du lyst til å flytte til Ringebu kommune? Men vet kanskje ikke helt hvor du skal begynne, eller hvilke muligheter som finnes? Det vil vi hjelpe deg med!

Ringebu kommune arrangerte for første gang Bo- og byggmesse i juni 2015. Bo- og byggmessen har blitt et møtested for de som er interessert i boligmarkedet i kommunen; lokalt næringsliv, eksisterende og potensielle innbyggere, og kommunen. Se filmsnutt under (2015):


Tilbakemeldingene fra publikum og deltakere tilsa at dette burde bli en årlig tradisjon, og i 2016 ble det fulgt opp med ny messe (se link for fullt program). Denne gangen med spesielt fokus på leiligheter og sentrumsfortetting, noe som er høyaktuelt for å skape bolyst og god landsbyutvikling.