Ledige tomter

Klikk for stort bilde

Boligområder i Ringebu kommune
Kartet viser hvor i kommunen du finner de ulike boligområdene, med tilhørende tomtefelt. De kommunale boligtomtene selges til kostpris etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Prisen inkluderer oppmåling, tinglysning og dokumentavgift. Tilkoblingsavgift for vann og avløp kommer i tillegg. Dersom du kjøper kommunal tomt, står du fritt til å velge husleverandør. Trykk på aktuelt boligområde for en oversikt over ledige tomter nettopp her. 

Slik går du fram for å kjøpe tomt:
Privat tomt: Ta kontakt med oppgitt kontaktperson for evt. avtale.
Kommunal tomt:Ta kontakt med innbyggertorget på telefon 612 83 000 eller mail post@ringebu.kommune.no  og si hvilken tomt du er interessert i å kjøpe. Du vil da få tilsendt en avtale til signering. Når avtalen er signert og returnert, sendes faktura.

Velg fagansvarlige for planlegging og oppføring av huset ditt
Den beste forsikringen for en smidig byggeprosess og et godt resultat ligger i forarbeidet. Jo grundigere forarbeid, jo lavere risiko for komplikasjoner som forsinkelser og budsjettoverskridelser underveis. Tilpasse huset til tomta eller tomta til huset? Uansett om du har sett deg ut drømmetomta/ beliggenheten eller drømmehuset først, må disse passe sammen med tanke på reguleringsbestemmelsene for området. Disse sier blant annet noe om utnyttingsrommet på tomta, og funksjons- og kvalitetskrav til bygget.

De fagansvarlige for husbyggingen, både prosjekterende og utførende (byggfirmaer, husleverandører, entreprenører og/eller arkitekter) bistår deg underveis, og er viktige nøkkelpersoner for å sikre en god prosess fra planlegging, til byggesøknad og endelig ferdigattest. Disse kan være fra samme firma, men oftest er det flere firmaer involvert. Her gjelder det å forhøre seg med lokalkjente, og innhente pristilbud fra flere. Når det gjelder byggesøknaden, er kommunen pliktig å svare innen 12 uker.

Ringebu kommune har en effektiv saksbehandling, og du kan ofte forvente svar innen 1-2 uker.

Ved spørsmål ang. byggeprosessen, kontakt byggesaksavdelingen v/ Lars Ove Madshus, tlf.484 97 753/ lars.ove.madshus@ringebu.kommune.no

Klikk for stort bilde