Bo på hytta? Omdisponering fra hytte til bolig

Kvitfjell hyttebilde  - Klikk for stort bildeFra tid til annen er det spørsmål om hvilke muligheter det er for å kunne bo på hytta si. Ringebu kommune er positive til dette, og omdisponering fra fritidsbolig til fast bosetting kan godkjennes under gitte forutsetninger

Det må da søkes om omdisponering og dispensasjon fra arealdisponeringen, og fritidsboligen må være av boligstandard type med innlagt V/A og strøm. Vinterbrøytet vegforbindelse er også en forutsetning.

Omdisponeringen forutsetter at søker melder flytting til fritidseiendommen innenfor 3 mnd. etter innvilget omdisponering, ellers bortfaller omdisponeringstillatelsen.

Tillatelse til omdisponering er tidsbegrenset til 10 år fra det tidspunkt omdisponeringen blir innvilget av kommunen. 

Kontakt kommunens planavdeling for mer informasjon og veiledning.