Ringebu

Oversikten under viser ledig tomter i Ringebu. 
Link til kommunekart med oversikt over ledige tomter finner du her: Ledige tomter Ringebu


Slik går du fram for å kjøpe tomt:

Privat tomt: Ta kontakt med oppgitt person for avtale.                                          

Kommunal tomt: Ta kontakt med innbyggertorg på telefon 612 83 000 eller mail post@ringebu.kommune.no og si hvilken tomt du er interessert i å kjøpe. Du vil da få tilsendt en avtale til signering.

Ledige tomter Ringebu
Tomtefelt Tomt(gnr/bnr) Areal(m2) Pris Kommunal(K)Privat(P) Status
Ulberg
45/97 786 102 524 K Byggeklar
49/191 1326 313 758 K Byggeklar
49/193 920 279 634 K Byggeklar
48/155 1336 314 590 K Byggeklar
48/154 1663 342049 K Byggeklar
48/1 2 stk. Totalt 2000 P/Bjørn Haugen Byggeklar
48/172 1632 411 269 K Byggeklar
48/173 1551 544 319 K Byggeklar
48/174 1464 514025 k Byggeklar
48/175 1632 572 897 K Byggeklar
Kolflata
57/38+57/37 968 P/Geir Midtmoen Byggeklar
57/9 946 P/Geir Midtmoen Byggeklar
Marienhø
55/68 1126 Ikke Byggeklar
55/69 1061 Ikke Byggeklar
Flata
57/10 711 P/Kent Ivar Stulen Byggeklar

Tilknytningsavgift for vann og avløp  kommer i tillegg til tomteprisen.
Tilknytningsavgift 2019: Kr. 25 830 for avløp og kr. 27 349 for vann inkl. mva.