Viktig melding

~ Nyheter - forside
Publisert 21.11.2017
.

 Freskus er et kommunalt frisklivssenter i Fåvang sentrum som åpnet høsten 2013. Senteret er et fullverdig treningssenter som også rommer frisklivssentral og utleie av behandlingsrom til private aktører. Senteret dekker et bredt tilbud og har medlemmer i alle aldre. Det er tilbud om individuell oppfølging og trening i grupper. 

Publisert 20.11.2017
Ringebu stavkirke.jpg

Kom til Ringebu, Gudbrandsdalens attraktive midtpunkt! Landsbyen Ringebu er kommunesenter, og er tilrettelagt som et trivelig møtested med mange aktiviteter gjennom året. Ringebu prestegard og Ringebu stavkirke er en flott kulturarena. Kommunen har ellers gode muligheter til friluftsliv i flott natur, med naturskjønne omgivelser og nærhet til fjellområder bl.a. på Venabygdsfjellet og i Kvitfjell.

Det er utarbeidet forprosjekt til en masterplan for området og dette danner grunnlaget for et 3-årig hovedprosjekt. Til å gi innhold til og koordinere utviklingsarbeidet er det opprettet 100 % stilling som prosjektleder.    

Prosjektets hovedtema:

·         Ringebu stavkirke – en internasjonal attraksjon

·         Kunst som regional utviklingsstrategi

·         Ringebu Prestegard – regional hovedarena for kunst, kultur og kulturhistorie

·         En perle i kulturlandskapet

Publisert 14.11.2017
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)

Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte 18.10.2017 sak 087/17 med følgende vedtak:

Utvalg for plan og teknisk fastsetter med hjemmel i forskrift om konsekvensutredninger § 16 planprogram for reguleringsplan for flomsikring av Frya elv, planID 0520201703.

Publisert 14.11.2017
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)

  • Høringsperiode 21.11.2017-15.01.2018: Reguleringsplan for Gulltjønn II østre del, planID 0520201603, med formål å omregulere ni tomter fra næringsbebyggelse til kombinert formål utleie/fritidsbebyggelse. Plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister.
  • Høringsperiode 19.10.-01.12.2017: Reguleringsplan for fylkesveg 388 Brekkebakkene, planID 0520201701, med formål å legge til rette for kurveutretting og bredding av vegen. Plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister og i Ringebu rådhus. Merknader til planforslaget merkes "Reguleringsplan - Brekkebakken, saksnr. 16/112642" og sendes til firmapost-ost@vegvesen.no eller Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer.
Publisert 14.11.2017
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)

  • Kunngjøringsdato 16.11.2017: Reguleringsplan for Vy alpinhytter, planID 0520201605, ble vedtatt av Kommunestyret i møte 30.05.2017, sak 043/17. Saksprotokoll og plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister.
Publisert 09.11.2017
Zapchrager Pro, RES

 

 

 

Hjemmetjenestens nye elektriske biler kan nå lades i carportene på Linåkertunet og ved Ringebu eldresenter.  Det er montert 5 ladere begge steder.  To ladere til som er kjøpt inn skal monteres på Ringebu rådhus. 

Laderne er såkalte semi-hurtigladere, yter opptil 22kW og er delvis finansiert ved Klimasats-tilskudd fra Miljødirektoratet.

Publisert 08.11.2017
IMG_6832.jpg

 

I dag den 08.11.2017 ble det avholdt et brukerrådsforum på Våla møterom i rådhuset. Brukerrådsforum er en felles møteplass for de som er brukerrådsrepresentanter i de enkelte brukerråd innen områdene skole, barnehage og helse og omsorg. På det årlige brukerrådsforum gjennomgås rolle og oppgaver for brukerrådsrepresentantene. Brukerråd er en av flere måter for å sikre god brukermedvirkning i de kommunale tjenestene.

Publisert 08.11.2017
Kvitfjell sett fra Brekkom.jpg

Ringebu ungdomsråd har ingått en avtale med Kvitfjell Alpinanlegg AS om rabatt på Lillehammer Ski Pass (Kvitfjell, Hafjell, Skeikampen og Sjusjøen) for sesongen 2017/2018, for ungdom bosatt i kommunen. Prisen er som følger: 13-15 år kr. 3.100,- og 16-19 år kr. 4.100,-.Axess kort kommer i tilegg kr. 50,- (denne sesongen) for de som ikke har det fra før. Ordningen gjelder kun rabatt på sesongkort. Denne prisen kan ikke kombineres med andre rabatter som gis. Heiskortet kan kun kjøpes i Kvitfjell Alpinanlegg og har ingen tidsfrist.

Publisert 07.11.2017
Logo_vinterfest_jubilem_2018.png

Vi inviterer tidligere og potensielle nye arrangører til å delta med arrangment under Vinterfesten 2018 som foregår i perioden  22.2 - 18.3.

Bli med og lag et feiende flott 30 års jubileum av Vinterfesten 2018!

Mer informasjon finner du her (PDF, 189 kB)

Registreringsskjema for arrangement finner du her (DOC, 138 kB)

Frist for registrering av arrangement er 20.12.17

Publisert 07.11.2017
Kulturpris.png

Velkommen til Ringebu kommunes årlige kulturkveld. Utdeling av kulturpris til Øyvind Myrhsveen og kulturstipend til Karen Høystad. Underholdning/kaffesalg.

Publisert 06.11.2017
arnemoslatten.png

 Arne Moslåtten er en norsk musiker, komponist, musikklærer og rektor, og er mest kjent som tekstforfatter og tidligere medlem i Hellbillies. Torsdag 9.november kl.19.00 kommer han til Ringebu bibliotek for å dele historier fra sin eventyrlige karriere! Den gode samtalen blir ledet av Tina Lie Vestby.
Enkel servering. Arrangementet er gratis. Velkommen!

Publisert 06.11.2017
IMG_0794.JPG

"Sjølsagt ska ælle vera med" er den lokale betegnelsen på Ringebu kommunes deltakelse i den nasjonale satsingen "Inkluderende barnehage-/skolemiljø" som går ut 2018. Her deltar kommunen som en av fem fra Oppland. Arbeidet startet for fullt i høst, og er nå godt i gang rundt om i barnehagene og skolene! 

Publisert 02.11.2017
Gammel_Skiløype ved Gompen

Kunngjøring av utbyggingsavtaler:

Ringebu kommunestyre vedtok i sak, 067/17, 068/17 og 069/17 utbyggingsavtaler for gjennomføring av reguleringsplaner for:


- Vy alpinhytter
- Kvitfjell hestesenter-Kvitplassen
​- Strandeseter skiarena

 

Vedtakene kan ikke påklages.
 

Publisert 02.11.2017
Innbyggerinvolvering distriktssenterets film

Distriktssenteret har vært på flere steder i Norge bl.a i Ringebu og intervjuet personer som har tatt kontakt med kommunen ang. samarbeid rundt ulike tiltak. Distriktssenteret har laget en film om dette. Filmen hadde premiere i filmbyen Haugesund for deltagere i byregionprogrammet, til god mottagelse sier Distriktssenteret. Her er små snutter med fra Ringebu. Det ligger link til filmen under.

Publisert 01.11.2017
1.jpg

 Visjonen for Ringebu er: Der det er lov å lykkes og verdiene er raus, solid og spenstig. 31.10.2017 vedtok et enstemmig kommunstyre å la lokalsamfunnet prøve ut "Makerspace Ringebu" i to år for å finne ut hvilken merverdi det kan gi Ringebu. De praktiserer visjon og verdier i virkeligheten og ønsker å finne ut hva er viktig for deg gjennom å prøve ut makerspacekonseptet.

Publisert 30.10.2017
Ringebu_raadhus.JPG

All leie på Innovasjonssenter, Kaupanger, Tromsvang, Ringebuhallen og skolebygg bestilles gjennom Ringebu kommunens hjemmeside.

Publisert 27.10.2017

I dag markeres ergoterapiens dag - AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR ALLE!

 

Publisert 23.10.2017
tva_hovedlogo_2017_rgb.jpg

 Tusen takk til alle givere og spesielt til bøssebærerne og dere i komitèen som har vært med å planlegge og gjennomføre årets TV-aksjon!

Totalt er det i Ringebu kommune gitt kr 230 640,- - dvs kr 51,23 pr innbygger - se link.
 

Publisert 16.10.2017
Gammel_Ansatte MGB 2014

Fast stilling som deltidsmannskap ved Ringebu, Sør‑Fron og Vinstra, samt evt vikar ved Vinstra brannstasjon 

Publisert 12.10.2017
Rådhuset front sommer.JPG

Fra og med mandag 16. oktober 2017 er åpningstiden på vårt sentralbord - Rådhuset mandag til fredag mellom kl. 09.00 - 14.00.

Kontaktopplysninger for direkte innvalg og epost til ansatte finner du på hjemmesiden.

Publisert 12.10.2017
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)

Ringebu kommune er i gang med etablering av et fellesavløpsanlegg i Sør Fåvang og det legges opp til et åpent informasjonsmøte torsdag 19. oktober kl. 19.00-21.30. Møtet blir på Grendehuset (gamle skole) i Sør Fåvang. 

Publisert 08.10.2017
DSCN3392.JPG

I slutten av august ble det gjennomført befaring av Fåa, sammen med NVE og grunneiere i området. Det er nødvendig med opprydding av vegetasjon i og langs bekkeløpet. Dette er grunneiers ansvar. Kommunen bistår grunneiere med veiledning under gjennomføring av tiltaket i den grad kompetansen strekker til.

Publisert 05.10.2017
Eidsvik snorklipping.jpg

Har du vært med på snorklipping før når et bygg eller eks. kunstverk skal  bli erklært åpnet? Hvis ikke så har du sjansen i Ringebu nå!

 

Publisert 04.10.2017
wedding.jpg

Fra 1. januar 2018, overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene. Dette betyr at fra denne datoen skal du kunne gifte deg i din egen kommune.


Saken ligger i disse dager til politisk behandling. Dersom du har spørsmål vedrørende dette kan du ta kontakt med Silje K. Larshaugen på epost: silje.larshaugen@ringebu.kommune eller Bente Indergård på epost: bente.indergard@ringebu.kommune.no.

Etter politisk behandling i kommunestyret den 31.10.17, kan du finne mer informasjon om kommunale vigsler på vår nettside. 

Publisert 04.10.2017
Tromsnesmoen - oversikt tomter.jpg

Endelig legges to nye byggefelt ut for salg på Fåvang, nærmere bestemt ved Flyausa og Tromsnesmoen.

Publisert 03.10.2017
img-6291-jpg[1].jpg
Husholdninger kan levere gratis de fleste fraksjoner med unntak av restavfall. Gratis  levering av inntil 4 m3 treverk pr. år. Se informasjon i tidligere utsendt MGR-nytt.
 
Åpningstider
  Lørdag, 7. oktober Lørdag, 14. oktober
Frya miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00
Rustmoen miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00
Kvam gjenv.stasjon stengt 09.00-13.00
Publisert 29.09.2017
Barnehage.png

Ringebu kommune skal i løpet av oktober og november gjennomføre i alt 12 brukerundersøkelser innen en rekke tjenesteområder.  Vi håper at flest mulig av de som blir spurt vil ta seg tid til å svare, slik at vi får en god oversikt over hva vi oppleves som gode på, og hva vi bør bli bedre på.

Publisert 29.09.2017
medical-563427_960_720.jpg

Vaksinasjon av årets influensavaksine blir på Ringebu Legekontor onsdag 04.10.17. og torsdag 05.10.17. kl. 16:00 til 18:00. Alle som ønsker å ta vaksinen oppfordres til å møte i dette tidspunktet. Vaksinen koster kr. 200,-. 

Publisert 21.09.2017
kartapp.png

Kommunekart er for tida treg med å teikne kartlag. Dette skuldast ein feil i programvara. Kommunen jobbar, saman med programvareleverandøren, med å få løyst problemet. Inntil vidare er kart på Internett tilgjengeleg på WebInnsyn (http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_Midt-Gudbrandsdal/Vis/Midt-Gudbrandsdal). Denne fungerar kun på Internet Explorer.

 
Publisert 21.09.2017
Kurs på Tromsvang.JPG

Lærerik dag for ansatte innen helse og omsorg med Lise Næss, som snakket om Demens - kommunikasjon i praksis. 

Publisert 15.09.2017
Informasjon til de minste vannforsyningssystemene.jpg

Mattilsynet har skrevet en informasjonsbrosjyre til eiere av vannforsyningssystem som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann pr døgn. I informasjonsbrosjyren kan du lese det viktigste som må gjøres for å følge kravene i drikkevannsforskriften ved de minste vannforsyningssystemene.

Publisert 15.09.2017
Katrine Steen

Vi gratulerer Katrine Steen med bestått fagprøve som helsefagarbeider og ønsker henne
lykke til videre.

Publisert 15.09.2017
Gammel_Kommunevåpen artikkel

Det ble onsdag 12.9.2017 bekreftet 3 tilfeller av skabb ved og i forbindelse med Ringebu eldresenter.
Kommuneoverlegen mener at situasjonen med de igangsatte tiltak er under kontroll. Hvis utbruddet skulle bli mer omfattende vil vi komme tilbake med mer informasjon.

Publisert 14.09.2017
NY_RB_EVENT_velkommen til åpning 2017.jpg

Mandag 18.september kl.19.00 åpner endelig nye Ringebu bibliotek i Jernbanegt. 4. Ordfører Arne Fossmo foretar offisiell åpning og det blir taler ved fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter og fylkeskultursjef Kyrre Dahl. Lars Mytting kommer hjem for å la seg bokbade av Olav Brostrup Müller, og Tormod Haug og Vemund Moss holder en konsert basert på egne og andre materiale. Til slutt blir det servering av tapas og drikke og mulighet for å ta lokalene i nærmere øyesyn.
Alle er hjertelig velkommen til åpningen av Ringebu kommune sin nye finstue!

NB! Skranken vil ikke være betjent under åpningen, og biblioteket åpner for ordinær drift tirsdag 19.september kl.10.00.

 

Publisert 14.09.2017
Fåvang skole males

Fasaden fornyes og forskjønnes. Maling pågår.

 

 

Publisert 13.09.2017
Dragen fra Ringebu stavkirke

Ringebu kommune har gleden av å invitere deg til åpningen av våre to kunstinstallasjoner av Linda Bakke som har kommet på plass gjennom prosjektet Vegskille. Kunstneren og fylkeskultursjefen vil være til stede og delta i åpningen.

Publisert 08.09.2017
21441573_1290611144401705_776982611_o[1].jpg

 

Glimt fra Solåsen leirskole

Publisert 07.09.2017
fjelltur_1.jpg

Kulturnettverket i Sør-Gudbrandsdal i samarbeid med Rus og Psykisk Helsetjeneste i Ringebu Kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse med fottur på Ringebufjellet – bli med på spennende fjelltur 28. september 2017. 

Publisert 05.09.2017
Valg_forside_2017


Torsdag 10.08.2017 starter forhåndsstemmeperioden. Du kan forhåndsstemme til og med fredag 08.09.2017.

Publisert 05.09.2017
Innovasjonssenter med nytt bibliotek

Knut Vareide fra Telemarksforskning deltok mandag 04.09.20117 på befolkningsseminaret arrangert av Oppland fylkeskommune. Framskriving av befolkningsstrukturen i Oppland viser en nedgang i antall innbyggere og andelen eldre blir høyere. Han har forsket på hva som skaper attraktivitet på et sted slik at folk flytter til disse stedene.

Publisert 30.08.2017
Bratseth på besøk.jpg

Ringebu kommune er MOT-kommune. Kommunens administrative ledere hadde idag besøk av Rune Bratseth, som er styreleder i organisasjonen MOT.

Bratseth foreleste om egne bakgrunn og erfaringer og ulike refleksjoner rundt temaet ledelse. Etter et innledende foredrag ble det en god og uformell dialog rundt bordet. Hva er god ledelse, hva slags bevissthet har vi rundt vår egen utøvelse av ledelse og hvordan ser vi oss selv som ledere? Det var mange nikk og bekreftelser underveis; her var det mange som kjente seg igjen i ulike hverdagslige utfordringer som leder.  

Publisert 29.08.2017
Gammel_Kvitfjell med bannere

I medhold av pbl §17-4 legges fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Gudbrandsgard senter II ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader: 2. oktober 2017

Publisert 25.08.2017
Lene Berge.jpg

Vi gratulerer Lene Berge med bestått fagprøve som helsefagarbeider og ønsker henne lykke til videre. 

Publisert 23.08.2017
Båndtvang.jpg

Sør-Fron og Ringebu kommuner innførte i 2006/2007 ny forskrift om båndtvang for hund. Ordinær båndtvangperiode er 1. april – 20. august.

Kommunestyre vedtok 19.12.2006 i Sør-Fron og 22.02.2007 i Ringebu med hjemmel i Hundeloven, forskrift om båndtvang for hund.  Båndtvangsperioden ble da utvidet t.o.m. 15. oktober i de områdene der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.

Publisert 22.08.2017
Hydrogenbil

Kick-Nettverket for klimavennlige kommuner arrangerte i dag fagsamling på Ringebu rådhus.  Møtedeltagerne fikk også prøvekjøre både hydrogen- bil og elbiler, begge med over 50 mils rekkevidde.

Publisert 21.08.2017
Ingeborg M. Hanssen.jpg

Foredrag med Ingeborg Moræus Hanssen for deg over 70 år i Ringebu kommune
Kaupanger 13. september 2017  klokken 10.00 – 14.00

Publisert 18.08.2017
IMG_1512.jpg

Eldrerådet i Ringebu ble i går orientert om prosessen med bygging av nytt bofelleskap for funksjonshemmede. 

Publisert 18.08.2017

Fredag 18. august hadde ansatte og beboere brannøvelse i Grubbegata

 

Publisert 18.08.2017
Gammel_IMG_0115 - Kopi.JPG

Nulltoleranse mot mobbing!

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Skolene i Ringebu får god drahjelp i arbeidet med å få på plass en god forståelse og håndtering av det nye regelverket gjennom å delta i en nasjonal satsing som heter "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Her er også barnehagene med, og lokalt kaller vi prosjektet "Sjølsagt ska ælle vera med!" Det er et prosjekt som skal gå ut 2018, og Hilde Vedvik Guttu er tilsatt som ressursperson som skal støtte barnehagene og skolene i arbeidet med å skape enda bedre og tryggere barnehage- og skolemiljø.

Publisert 17.08.2017
Jan Spurkeland 17.08.17.JPG

Jan Spurkeland holdt i dag et inspirerende foredrag om relasjonskompetanse for alle ansatte i barnehager og skoler i Sør-Fron og Ringebu. 

Publisert 16.08.2017
Gammel_El-bil

Energiråd Innlandet og Green Drive Region inviterer til miniseminar om el- og hydrogenbiler på Ringebu rådhus tirsdag 22.august.  Møtet er primært for kommuneansatte i Midt-og Nord-Gudbrandsdal som planlegger bruk av/er kommende brukere av slike biler.

 

De kommer med en elbil (Opel Ampera –e ) og en hydrogenbil (Toyota Mirai) og etter foredraget  blir det mulighet for prøvekjøring av bilene.

Møtestart kl 08.30, Vaala møterom (kommunestyresalen)

Publisert 16.08.2017
Gammel_Tidlig vår i fjellet

Det er satt i gang arbeide med regulering av skiløypenettet på Venabygdsfjellet. I forbindelse med dette er det kommet mange innspill. Se følgende kart (PDF, 292 kB) som markerer alle mottatte innspill.

Publisert 11.08.2017
Politikontakt Ringebu.jpg

Onsdag hadde ordfører og rådmann et første møte med den nye politikontakten for Ringebu kommune, Svein Morten Laingen. Ordningen med politikontakter er et ledd i politireformen. Politikontaktene skal være bindeleddet mot kommunen i forhold til alt forebyggende arbeid.

Utpeking av politikontakt for Ringebu er egentlig en videreføring av det gode samarbeidet politiet og kommunen har hatt i mange år. Ringebu kommune har over lang tid hatt gode erfaringer med et systematisk og tverrfaglig forebyggende arbeid, der mange av kommunens tjenester og politiet har deltatt (HSA – holdningsskapende arbeid mot rus).

Kommunen har også mer enn 10 års erfaring som MOT-kommune, der politiet er en viktig medspiller. Den statlig initierte SLT-ordningen (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) er overbygningen for det rusforebyggende samarbeidet mellom politiet og kommunen, der det fra kommunens side har vært avsatt 30 % stillingsressurs, og der politiet og kommunen møtes jevnlig i politirådet.

Tina Lie Vestby er SLT-koordinator.

 

Publisert 10.08.2017

Ringebu kommune har ledig svangerskapsvikariat som fysioterapeut i 100% stilling fra 13.11.2017- 01.10.2018. 

Publisert 10.08.2017
Stine B Pedersen.jpg

Det er med stor glede vi kan meddele at Stine Bredeveien Pedersen er tilsatt som ny leder for MGRS.

Stine Bredeveien Pedersen har blitt tilbud stillingen som leder og har takket ja. Hun er 29 år og bosatt i Ringebu med mann og ett barn på 2 år. Stine har i drøyt 6 år jobbet som regnskapsfører for Ringebu regnskap, nå Snøhetta regnskap, først som regnskapsfører og nå som avd.leder. Hun er i gang med å ta en master i økonomi og ledelse. Stine er gravid og vil i midten/slutten av november gå ut i fødsels- og omsorgspermisjon. I perioden hvor hun er ute i permisjon har Ann-Merete Hallum akseptert en konstituering som leder av MGRS. Stine vil tiltre så raskt som mulig, men tidligst 11.10.17.

Vi ønsker Stine velkommen til oss!

Publisert 04.08.2017
Mette Standslien Juniormester

Ringebu kommune gratulerer Mette Strandlien med strålende skyting og tittelen som norsk juniormester på bane i 2017. 

Dette skjedde på årets landsskytterstevne i Førde og selvsagt i konkurranse med skyttere fra hele Norge og ikke minst etter en spennende duell med Andreas Finnestad Lund som avslutning.

Ringebu har dermed fått en norgesmester til!

Les mer på GD.no.

Publisert 02.08.2017
Ingeborg Moræus Hanssen.png

 

Da blir det SENIORDAG for deg over 70 år i Ringebu kommune.

Møt opp på Kaupanger kl. 10.00 og sett av dagen fram til kl. 14.00.

Publisert 01.08.2017
Uteplassen under tak 2.jpg

Linåkertunet har flere fine uteområder som er fine å bruke nå på sommeren. Den største uteplassen har fått nytt tak over sitteplassene nå i sommer. Kaninene Karl og Cornelia trives også ute i finværet.   

Publisert 18.07.2017
Gammel_Kvitfjell med bannere


Det er flere utbyggingsavtaler på gang i Kvitfjell.
Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden ble vedtatt i juni. Noen avtaler er i forhandlingsfasen, mens andre nå er ute til høring.

Publisert 14.07.2017
Gammel_hageskogen[1].jpg

Forberedelsene for bygging av nytt bofelleskap for fuksjonshemmede er i gang og byggekomitéen hadde sitt første møte 28. juni.

Publisert 11.07.2017
Gammel_IMG_4557.JPG

-EN LOKAL HELSEKONFERANSE MED NYTTIG INNHOLD!

Velkommen til en lokal helsekonferanse på fjellet i Gudbrandsdalen!

TIDSPUNKT: 10.-11. OKTOBER 2017
STED: Spidsbergseter høgfjellshotell, Venabygdsfjellet –Ringebu
MÅLGRUPPE: ledere innen helse og omsorg, kommunalsjefer, rådmenn, politikere og andre interesserte


PRIS: kr 3800,- som dekker konferanseavgift, overnatting og full pensjon, dag pakke kr 1200,- som dekker konferanseavgift og lunsj

BINDENDE PÅMELDING HER INNEN 17. JULI, faktura sendes ut i etterkant!

PROGRAM DAG 1:

09.00-10.00        Innsjekk, registrering, kaffe/te og rundstykker

10.00-10.20        Åpning av konferansen v/rådmannen - Kulturelt innslag

10.20-11.20        Trenger vi innovasjon innenfor helse og omsorg? v/ Kåre Hagen

11.20-11.30        pause

11.30-12.00        Omsorg 3.0, bygging av en innovasjons- og delingskultur på tvers av kommuner v/Håkon Ludvigsen og Arild Kongsrud

12.00-12.30        Enhetlig og helhetlig ledelse i helse og omsorg – hva er nytten? V/Berit Aarnes

12.30-13.30        LUNSJ

13.30-14.30        Frivillighetens rolle i fremtidig helse og omsorgstjenester V/Odd Einar Dørum

14.30-14.40        Pause, kaffe/frukt

14.40-14.45        Filmsnutt

14.45-15.05        Trygghet og tidlig innsats for eldre v/  Solveig Fossum Nymoen, Øyer

15.05-15.35        Rus og psykisk helse, erfaringer fra landsomfattende tilsyn og fokus for kommunene etter 2020 v/ Heidi Fæste , Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

15.35-16.05        Helse og omsorg i Ringebu på vei mot 2028, Kvalitets og utviklingsplan v/ Britt Åse

16.05-16.20        Oppsummering av dagen

16.20-18.30        Lufting langs stier eller en tur i Karlskrona fjellbad som har steam bad, boblebad, flere badstuer, motstrøms anlegg, klatrevegg, fossefall m.m

18.30-19.00        Vi møtes før middag i «akevittfjøset», kort foredrag om Spidsbergseter «fra seter til høgfjellshotell»

19.00                   Middag, kulturelt innslag, sosial «mingling

 

 

PROGRAM DAG 2:         

07.30-08.30        Frokost

08.30-09.00        Hva skjer i Ringebu - landsbyen og fjellet! v/ Britt Åse Høyesveen

08.55-09.00        Filmsnutt

09.00-09.30        Velferdsteknologi i nye Øyer helsehus – regional satsning v/Christian Hoff og Ingrid Rugsveen

09.30-09.45        Pause

09.45-10.15        Fleksibilitet og turnusplanlegging i fellesskap = storturnus v/Arild Kongsrud, Ringebu

10.15-10.45        Lean verktøy kan brukes til så mangt v/Ole Edgar Sveen, Gausdal

10.45-11.00        Kaffe, utsjekk

11.00-11.30        Hvordan legge til rette for gode opplæringsløp for lærlinger v/Bente Indergård, Ringebu

11.30-12.00        SMARTsam, ved Bodil Bach og Marit Dammen

12.00-13.00        Lunsj

13.00-13.30        Tjenestedesign, v/ Audun Amdahl, Lillehammer

13.30-14.15        Pårørenderollen, foreleser er ikke endelig avklart

14.15-14.30        Oppsummering, vel hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 03.07.2017
Gammel_nav-logo.jpg

 

NAV-kontorets primæroppgave er å drive arbeidsrettet oppfølging. De fleste av NAVs tjenester er nå tilgjengelig på www.nav.no og pr telefon. Behovet for oppmøte på NAV-kontoret uten avtale er derfor sterkt redusert. Derfor reduseres åpningstidene for de uten avtale ytterligere fra og med 1. juli 17.

Publisert 28.06.2017
2017-06-28 14.25.26.jpg

Elever og lærere ved Ringebu ungdomsskole har god grunn til å være stolte over eget arbeid de siste årene. Eksamenskarakterene for våren ligger på landsgjennomsnittet i matematikk, mens de er godt over snittet både i norsk hovedmål og norsk sidemål. 

Publisert 28.06.2017
IMG_0794.JPG

"Ringebuskolen. Kvalitets- og utviklingsrapport 2016" (PDF, 2 MB) sto på kommunestyrets agenda i siste møte før sommerferien.  Kommunestyret eier de offentlige skolene, og skal årlig ha en rapport om tilstanden i skolen som grunnlag for å drøfte skoleeiers ansvar for kvalitet i grunnskolen. Læringsmiljø, læringsresultater og grunnskolens bidrag til økt gjennomføringsgrad i videregående skole er blant temaene som tas opp i rapporten.

Publisert 28.06.2017
Bilde- Ringebu rådhus.jpg

Ringebu kommune har nå tatt i bruk Min Eiendom. Min Eiendom fungerer som en døgnåpen digital tjeneste, som på en enkel og oversiktlig måte gir oversikt over de ulike tjenestene og engasjementene som er knyttet til den enkelte innbyggers eiendom i kommunen, som for eksempel, skatt, gebyrer, avfallsrutiner, feiervesen, etc.

Min Eiendom finner du på fremsiden på Ringebu kommunes hjemmeside, under Min side.

Publisert 22.06.2017
Type 2 el-bil kontakt

RIngebu kommune får etter søknad kr 160.000 i tilskudd fra Miljødirektoratet til semihurtigladepunkter for ladbare kommunale tjenestebiler.

 

Dette er veldig gledelig, og timingen er også veldig god fordi kommunens hjemmetjeneste og barnevernstjeneste i løpet av høsten vil gå over til å kun benytte ladbare biler.

 

Hjemmetjenesten kjører for øvrig klart mest av de kommunale tjenestene, og når tjenesten erstatter alle sine biler med 8 ladbare vil dette være et markant bidrag til kommunens målsetting om å få redusert sine transportutslipp. 

Kommunen vil fra høsten av ha i alt 10 ladbare tjenestebiler, fordelt på 8 hybrid - og 2 elbiler. I tillegg til de nevnte tjenester så har også helsetjenesten en elbil.

Publisert 16.06.2017
Klimaavtrykk 2016, total

Ringebu kommune kunne for 2016 for første gang presentere sitt klimafotavtrykk.

Dette framkommer som sum av alle 15 virksomheter med fast ansatte, som alle er sertifiserte gjennom Miljøfyrtårn-ordningen.

Dette var en milepel for kommunens klima-og miljøarbeid over tid, og det var svært gledelig å kunne få opp tallstørrelser slik at alle kommunens virksomheter kunne måle og vise sin innsats på dette stadig viktigere område.  Se tall for hver virksomhet under.

LES MER om kommunens klima- og miljøarbeid i klikkbare bokser øverst

Publisert 15.06.2017
P6250986_resize.JPG

 Lotteri- og stiftelsesestilsynet har bedt oss formidle følgende til lag og foreninger.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.

Mange som ikkje søkjer
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.

Publisert 15.06.2017
Sommerfest2.jpg

 Sommerfesten i Ringebu byr i helga på Fåvangdågån 16. og 17. juni.  Neste helg  23. og 24. juni arrangeres Ringebudagene. 
Få også med deg plantesalg i Ringebu prestagerd 17. juni, Kulturkveld i Kaupanger 18. juni og Betongstøpekurs i Ringebu prestegard 22. juni (start kl. 17.00) Mer om dette finner du på Sommerfestprogrammet.

Her kan du laste ned fullstendig program for arrangementene:

Sommerfesten 2017 (PDF, 94 kB)

Fåvangdågån (JPG, 156 kB) 16. og 17 juni

Ringebudagene 23. og 24. juni (PDF, 451 kB)

Publisert 08.06.2017
Besiktiger_Ringebuposten.jpg

Det vil bli foretatt utvendig befaring av alle eiendommer iløpet av 2017 og 2018.
For å sikre likebehandling skal alle eiendommer besiktiges, det vil si at areal måles opp og alle bygg fotograferes. De som skal besiktige vil være iført gule vester og ha identitetskort med seg. 

Publisert 08.06.2017
Bjørgemogata_10.jpg

Ringebu kommune har gleden av å tilby ledig leilighet til leie sentralt i Ringebu sentrum, spesielt rettet mot folk i etableringsfasen.

Publisert 08.06.2017
043.JPG

Det blir mottak av ren (ikke jord, torv m.m.) landbruksplast ved:

  • ​Fåvang renseanlegg (hageavfallsmottak)
  • ​Kverndokka, Tverrbygda

MGR vil foreta stikkontroller for å se om leveringsbetingelsene følges.

Det vil ikke være mottak for skrapmetall i år.

Landbruksplast og skrapmetall kan leveres gratis gjennom hele året på alle våre betjente mottak (Frya, Rustmoen og Kvam).

Publisert 06.06.2017
4.png

«HVA ER VIKTIG FOR DEG»- DAGEN 6 juni 2017

«Hva er viktig for deg»- dagen symboliserer en retningsendring i helsevesenet. Retningsendringen innebærer en styrket pasient- og brukerrolle og en mer helsefremmende tilnærming.

Tradisjonelt har vi som helsepersonell hatt stort fokus på sykdom, svikt og det som ikke fungerer. Samtidig har vi gått langt i å definere hva som er "pasientens- og brukerens beste". Vi erkjenner at dette ikke er tilstrekkelig for å kunne gi en god og helhetlig oppfølging av den enkelte. For å kunne gi gode tjenester trenger vi å innhente og bruke kunnskapen som pasient og bruker har om seg selv og sitt liv. Vi ser ofte at det er i denne kunnskapen at nøklene til mestring og veien til et best mulig liv ligger.

På «Hva er viktig for deg»- dagen oppfordres vi som helsepersonell til å ha ekstra fokus på å gå inn i pasient- og brukersamtaler der vi gjør oss kjent med hva som er viktig for den enkelte.

De fleste av oss har- eller vil få behov for helse- og omsorgstjenester i løpet av livet, enten det er i korte eller lengre perioder. Vi vil derfor samtidig benytte anledningen til å oppfordre hele befolkningen til å tenke igjennom spørsmålet:

"HVA ER VIKTIG FOR DEG"?

 

 

Publisert 31.05.2017
Illustrasjon-garasje

 Den 01.07.2015 ble det innført nye byggeregler som gjorde det mulig å føre opp nye bygg uten å søke kommunen om tillatelse.

For å vurdere virkningene av disse tiltakene har Prognosesenteret på vegne Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) fått utarbeidet en evalueringsrapport til  departementet. Evalueringen er gjort blant byggesaksbehandlere og boligeiere. Den viser blant annet at antallet byggesøknader har gått ned etter at forenklingen trådte i kraft, men at kommunene bruker mer ressurser på veiledning, oppfølging og avklaringer. Boligeiere kjenner godt til forenklingene, men har ikke i like stor grad kjennskap til innholdet og kravene.
 
Publisert 25.05.2017
 Ringebu.jpg

Hvor: Shell Sjoa - Stasjonsvegen 14, 2670 Otta

Når: Tirsdag 30. mai kl 10.30

Invitasjon til lokalbefolkningen, næringsliv og yrkessjåfører

Publisert 24.05.2017
E6- Fåvang kirke-Elstad.JPG

 

 

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 på strekningen Fåvang kirke–Elstad. Planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. juli. Det blir åpent møte om planen i midten av juni. 

Kommunedelplanen viser alternative løsninger som er vurdert for de tre delstrekningene som E6 Fåvang kirke–Elstad er delt inn i:

  • A. Fåvang kirke–nordre grense Fåvang naturreservat: To alternativer for utvidelse av E6
  • B. Nordre grense Fåvang naturreservat–Åttekanten: Ett alternativ med en mindre omlegging av E6
  • C. Åttekanten–Elstad: Åtte alternativer, derav seks med tunnel gjennom Elstadkleiva

Statens vegevesen sin anbefalte trase er A2, B og C5.

Plandokumentene ligger under "Eksterne linker" nedenfor.

Publisert 22.05.2017
Dytt og Fysak

Ringebu kommune er en FYSAK kommune, som oppfordrer ansatte til å bevege seg. Det er gitt 15 minutter daglig, til fysisk aktivitet i arbeidstiden.
Ansatte i Hjemmetjenesten nord har nå innført daglig turer for å bedre de ansattes fysiske helse.

 

Publisert 22.05.2017
"På ambolten" i gågata i Ringebu

Ringebu kommune skal gjennomføre en lokaldemokratiundersøkelse blant sine innbyggere.  Et representativt utvalg av innbyggene vil bli oppringt i perioden 22.05. - 28.05.2017 og spurt om hvordan de opplever kommunen.  Alle som blir oppringt anmodes om å delta i undersøkelsen. 

Publisert 19.05.2017
Flerkulturell matdag på RES

Ringebu Eldresenter er en flerkulturell arbeidsplass. Vi har ansatte, tilkallingsvikarerer og språkelever fra Afghanistan, Bosnia, Danmark, Eritrea, Somalia og Thailand. Vi ønsket å utfordre dem med å lage mat fra deres hjemland, noe de tok på strak arm.

Publisert 19.05.2017

Utvalg for plan og teknisk fastsatte i møte 10.05.2017 planprogram for reguleringsplan for Vålejordet nordre del. Planens formål er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse, samt avklare den trafikale situasjonen i området. Det skal etableres trafikksikker forbindelse mot gangbro inn mot sentrum, og avsettes areal for korttidsparkering.

Publisert 16.05.2017
Gammel_Kaupanger.jpg

Intern utlysning.

Søknadsfrist 26. mai 2017 (Sak 17/1097)

Stillingen omfatter undervisning i musikkbarnehage.

Vi søker en person med relevant utdanning og erfaring fra aktivisering av barn i lek, dans og musikk.  Praktisk erfaring og personlig egnethet for å arbeide med barn vektlegges. Det kreves politiattest jfr. gjeldende lov. Stillingen er lyses ut med forbehold om nok søkere til undervisningsgrenen fra 1.8.2017.  Stillingen kan søkes av personer som har et tilsettingsforhold i Ringebu kommune

Undervisningstid for stillingen skjer på ettermiddag/kveld.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos rektor Erik Wang telefon 40673526 eller på e-post erik.wang@ringebu.kommune.no

Du kan søke elektronisk på stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no  under søknadssenter.  

Publisert 15.05.2017
Hupp-35

Avtalen inngås med Leaseplan AS, og kommunens tjenesteenheter kan som en del av denne velge enten kjøp eller leasing, og mellom en rekke merker og modeller, også el-biler og hybridbiler.

Publisert 15.05.2017
Pumpe

Ringebu kommune har inngått rammeavtaler om levering av drivstoff og rekvisita fra bensinstasjoner.  I Fåvang gjelder avtalen for YX Kvitfjelltunet, og i Ringebu med Circke K stasjonen. 

Publisert 15.05.2017
Multifunksjonsmaskin

 

 Ringebu kommune har inngått rammeavtale om levering av multifunksjonsmaskiner

Publisert 12.05.2017
.

I dag er den internasjonale sykepleierdagen! Den blir feiret med kake fra Norsk Sykepleierforbund her i hjemmetjenesten nord. Gratulerer med dagen til alle sykepleiere:)

Publisert 12.05.2017

På vegne av Ringebu kommune gratulerer vi UFT (Fylkeskommunen) leder Gloria Vitaly med gjenvalg i ytterligere 2 år som president for Youth Regional Network.

Publisert 11.05.2017
Klima-fotavtrykk

Alle de tre virksomhetene er nå blitt resertisertifisert som MILJØFYRTÅRN for tre ny år.

Vi gratulerer med både resertifiseringen og godt klima-og miljøarbeid over tid.

 

 

Publisert 11.05.2017
Frisør og fotpleie

Frisør og fotpleie på Eldresenteret har blitt flyttet til nyoppusset rom i 1. etasje, grunnet omorganisering av ulike rom.
Vaktmestertjenesten har gjort en kjempejobb som vanlig.

Publisert 10.05.2017
Gammel_Eiendomsskatt.jpg

Utvendig besiktigelse, dvs. fotografering og oppmåling av areal på bygninger i forbindelse med alminnelig taksering, vil starte opp i uke 20.

Publisert 09.05.2017
Flagg.jpg

17. mai komiteene i Venabygd, Ringebu og Fåvang ønsker velkommen til trivelig feiring av nasjonaldagen.

Program kan lastes ned her (PDF, 3 MB)

Publisert 09.05.2017
elstadsanden2017.jpg

Ny måling av høyde på sanddyne i lågen sør for Elstad camping er gjennomført 27. april og 2. mai i 2017 for å se endringer i løpet av siste året. Ettersom det ikke var flom i 2016 er det gjort innmåling av et noe mindre antall punkt enn tidligere, men nok til at en ser mønster i endringene. Det er målt totalt 250 punkter i 2017. Ett område inn mot E6 der det begynner å komme litt vegetasjon har det ikke gått vann over siste året så det er uendret og er ikke kontrollmålt nå.

Publisert 03.05.2017
                                   Åpningstider
  Lørdag 6. mai Lørdag 13. mai Lørdag 20. mai
Frya miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00
Rustmoen miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00
Kvam Gj.stasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 stengt

I tillegg vil stasjonene være åpne lørdag, 7. oktober (ikke Kvam) og lørdag, 14. oktober 2017.

 

Bong for levering av gratis ryddeavfall sendes ut til alle husstander i løpet av uke 18.

Publisert 03.05.2017
Peisovn

Som et tiltak i Ringebu kommunes energi- og klimaplan for 2015-2018 gis det i år et tilskudd på kr 4.000 ved overgang til rentbrennende vedovner/peiser.

Publisert 02.05.2017
Gammel_Sola bryter gjennom sørover dalen.jpg

Kommuneplanens arealdel ligger ute til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.

​Det blir åpent møte tirsdag 2.mai kl 19 på rådhuset (kantina).

Publisert 02.05.2017

Eldresenterets aktivitetslag avholdt årsmøte og hyggekveld søndag 26. februar. 

Publisert 26.04.2017
Steg-for-steg figur.png

Frem til oktober 2017 kan innbyggerne i Ringebu kommune som skal søke om å bygge eller rive noe på sin egen eiendom teste ut nye
skjemaer og veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet.

Publisert 25.04.2017
Gammel_paragraf.jpg

Ringebu kommune ble i mars  måned klaget inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) av en tapende tilbyder i forbindelse med en anbudskonkurranse om levering av multifunksjonsmaskiner (kopi-skriver-skanner)

 

KOFAs konklusjon av 24.april er at; "Ringebu kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser"

 

Publisert 24.04.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges fremforhandlet forslag om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader: 25. mai 2017

Innspillene merkes med sak 16/1472.

Forslag til utbyggingsavtale (PDF, 4 MB)

Publisert 24.04.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kvitfjell hestesenter.

 

Eventuelle spørsmål rettes til kommuneplanlegger:

Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61 28 30 96 wenche.dale@ringebu.kommune.no

Publisert 24.04.2017
LEAN-veilederne Kjell Arne Dalbak og Anita Amrud leder Redesign-møtet

 

Ringebu kommune har kjørt en ny LEAN-prosess.  Denne gang var temaet

Utleie av kommunale bygg- fra A til Å.

Målet var å forbedre og forenkle rutinene rundt utleie av for eksempel kulturhus og skoler til lag og private.

Publisert 21.04.2017
kulturnett oppland.png

ENDELIG, NÅ KAN VI REGISTRERE ARRANGEMENT ET STED!

Ringebu kommune har integrert Kulturnett Oppland sin elektroniske arrangmentskalender på nettsiden.
Vi ber alle arrangører i Ringebu kommune registrere sitt arrangement og møte som er åpent for allmenheten i kalenderen.

Kulturnett Oppland sørger for distribusjon til GD puls ("Det skjer" på trykk i GD) og større arrangement blir også publisert på Visit Lillehammer sin kalender.

Publisert 19.04.2017
Øyvind Myhrsveen.JPG

Levekårsutvalget i Ringebu har tildelt kulturprisen 2017 til Øyvind Myhrsveen for hans store engasjement innen kulturlivet gjennom mange år både for unge og eldre der han har stått i spissen for mange ulike kulturaktiviteter og arrangement.  

VI GRATULERER!

Publisert 19.04.2017
Karen Høystad.jpeg

Levekårsutvalget har tildelt Ringebu kommunes kulturstipend 2017 til Karen Høystad for sin innsats innen friidrett.

Hun presterer på et høyt nivå og har lagt ned en betydelig innsats for å komme dit hun er i dag. Vi er glad for å kunne støtte hennes videre satsing.  

Publisert 11.04.2017
Gammel_Saueslipp

Kommunestyret i Ringebu har vedtatt «Planstrategi 2016-2019» (K-sak 115/16) for Ringebu. Det ble vedtatt at beitebruksplanen i Ringebu skal revideres i løpet av denne perioden, og at planstatus skal være en sektorplan. 

Publisert 10.04.2017
.

Linåkertunet Bo og Rehabilitering har ledig svangerskapsvikariat som sykepleier/vernepleier
i 94,89 % stilling.
Stillingen er tilknyttet Linåkertunet, Hel Døgns Omsorgsboliger tilrettelagt for demente.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; Helse og Mestring, Heldøgnsomsorg og Hjemmebaserte tjenester. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjenge¬lige ressurser.

Stillingen er klar for tiltredelse fra 19.06.2017.

 

Publisert 06.04.2017

Aksellastrestriksjoner, gjeldende fra mandag 10.april 2017, kl. 07.00.

Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting, og gjelder inntil disse oppheves ved ny annonsering.

Publisert 06.04.2017
Film og takkefest

Tirsdag 4. april ble det arrangert takkefest og filmkveld. Anledningen var SmartTv gitt av Aktivitetslaget tiltenkt kinokvelder for de eldre, samt pengemidler til arbeidsstua og utstyr til fredagstrimmen gitt av LHL.

Publisert 05.04.2017
Logo.png

Det er muligheter for å levere avfall på MGR sine betjente mottak i påska.

​På grunn av helligdagene hentes husholdningsavfall på andre dager enn normalt.

Informasjon om åpningstider og tømmeplan her.

Publisert 03.04.2017
Lars Ove på tilsynsseminar

Ringebu kommune er en aktiv tilsynskommune etter plan-og bygningsloven (pbl.), med 10 års erfaring med tilsynsarbeid.

Publisert 30.03.2017
E6 Tollmoen-Elstad

Statens vegvesen ønsker å informere om status, planløsninger og planprosess i forbindelse med planleggingsarbeidet for ny E6 Elstad-Frya.

Det blir åpent møte på Statens vegvesen sin rigg på Ringebu.

Dato: 5. april kl 18

Publisert 30.03.2017
.


Ringebu kommune har ledig vikariat som ergoterapeut i 80 % stilling med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen er organisert i Helsetjenesten sammen med resten av terapeutisk enhet. Kommunen har til sammen 80 % ergoterapeut ressurs. Terapeutisk enhet holder til i lokaler ved Linåkertunet Bo og Rehabilitering.
Stillingen er klar for tiltredelse fra 01.06.2017 til 01.06.2018.

 

Publisert 28.03.2017
Gammel_Morten Hansen (1).JPG

Her finner du samlet arrangementsoversikt for Ringebu.   Hjelp oss å holde oversikten ajour og meld fra om kommende arrangement til anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no

Oversikten blir trykt i RingebuPostens vinter-, sommer- og høstnummer.

Legg også dine arrangement inn på elektronisk kalender.  Ringebu kommune har integrert Kulturnett Oppland sin kalender på hjemmesiden.  Trykk på "legg til" og registrer ditt arrangement.  Kulturnett Oppland sørger for å formidle arrangement til GD puls og Visit Lillehammer

Her finner du oversikt over arrangement fra 1.9.2017 (PDF, 870 kB)

Publisert 24.03.2017
648.jpg

Fra 01.01.17-24.03.17 ble det samlet inn 110 tonn matavfall fra storhusholdninger, butikker m.m. i midtdalen. Dette er en økning på ca. 30 tonn (ca. 38 %) i forhold til samme periode i 2016.

 

Tidligere ble en del matavfall levert felles med restavfall. Rutinene for mottak av restavfall på våre mottak ble innskjerpet fra høsten 2016.

 

MGR samler hver uke inn matavfall og papp fra næringsbedrifter i midtdalen. Næringsbedrifter som ennå ikke har ordning for matavfall bes kontakte MGR for avtale.

Publisert 24.03.2017
Gammel_Sola bryter gjennom sørover dalen.jpg

Kommuneplanens arealdel legges nå ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell) og inneholder bl.a forslag til nye bestemmelser og retningslinjer, områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, næringsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder.

Publisert 24.03.2017
Barnehage.png

I disse dager lanserer Ringebubarnehagene et besøkskonsept med tilbud om studiebesøk, for barnehageansatte i andre kommuner. Tema for besøkene er prosjektjobbing "Barnet som aktiv samfunnsborger"

Publisert 17.03.2017
1602[1].jpg

Mange husstander vil nå fremover kvitte seg med sine brukte FM-radioer.

 

MGR tar imot gratis brukte FM-radioer på all våre betjente mottak (Ruste, Kvam og Frya). I tillegg kan radioer leveres til butikker som selger tilsvarende varer.

 

Det anbefales ikke at brukte FM-radioer leveres til gjenbruk.

Publisert 13.03.2017
l-barnehagedagen.jpg

 

Årets tema for barnehagedagen er barnehagens arbeid med lek og lekens betydning for barns vennskap. Leken og det å ha noen å leke med, er det som barn selv sier er viktigst for å trives. Slagordet denne gangen er derfor: "Vi vil leke".

Barna forteller til forskere som spør, at det viktigste for deres trivsel i barnehagedagen er å leke og det å ha venner å leke med.

Våre barnehager skal preges av lekende læring og lærende lek.  Lek er barnets hovedaktivitet og har en egenverdi, det er lek for lekens skyld. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform. Leken er ikke bare et middel for læring og utvikling, men den er også barns naturlige uttrykksform.

Leken er viktig for at barna skal utvikle en god selvfølelse og en følelse av kompetanse. Derfor er det avgjørende at barn får tid og rom til å leke. Leken har også betydning for utvikling av empati, selvforståelse og læring og den gir helse, indre tilfredsstillelse og trivsel. Det finnes ikke noe som kan erstatte spontan og selv initiert lek.

Lek bidrar til barns følelse av glede, tilfredsstillelse og lykke. Det å skape gode muligheter for barns lek i barnehagen er noe av det viktigste man kan gjøre for at barn skal få en god barndom.

De voksne i barnehagen er det viktig å tilrettelegge og være tilgjengelig for barnet. Det å være nær, men samtidig gi barnet god tid slik at det kan resonere seg frem til løsninger selv.

 

«Du må ikke skille lek fra læring og arbeid. Lek er liv». - Per Bernemyr.

«Lek er arbeid i barndommens rike». – Margareth Ollin

Publisert 08.03.2017
åpen kveld

Torsdag 9.mars kl.18.00  kan du ta turen til Rødhallen, Elvebakken 4 i Ringebu.
For motorintereserte og andre har vi invitert
Ole Maurits Nybakken som viser bildeforedrag "Roadside America" og Trond Skurdal som forteller nytt fra Pallane motorsportsenter på Vinstra. Vi serverer kaffe og ser fram til at du kommer.

 

 

Publisert 08.03.2017
sundstuggua

 

Vi innviterer til åpne informasjons - og arbeidsmøter om kulturminneplan i Ringebu kommune. Temaplanen omfatter i denne omgang kulturminner langs gamle ferdselsårer fra Fåvang til Frya på østsiden av Lågen, og områda rundt..

Mandag 13. mars Sør-Fåvang grendehus kl.19.00.
Tirsdag 14. mars Tunet kro, Fåvang kl.19.00.
Mandag 20. mars Kaupanger kl.19.00.


Kaffe og biteti.
Velkommen 
 

Publisert 07.03.2017
G nøkkel og noter.jpg

Levekårsutvalget i Ringebu kommune  kan dele ut kulturstipend.  Formålet for stipendet er å fremme enkeltpersoner i sin videre utvikling innen sitt område innen kultur og idrett. Kulturstipend kan deles ut en gang i året, med søknadsfrist 15. mars.  Det kan tildeles inntil 2 stipend på inntil kr. 5000.

Du kan selv søke på kulturstipend.

Les mer om søknadskriterier og søknadsskjema her

 

Publisert 07.03.2017
kulturpris.JPG

Kommunens innbyggere oppfordrest til å foreslå kandidater til Ringebu kommunes kulturpris 2017

Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen på kr 10.000

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars 2017

retningslinjer og forslagsskjema finner du her.

Publisert 07.03.2017
Gammel_ringebu_sangkor.png

Lag og organisasjoner i Ringebu kommune kan søke støtte fra følgende ordninger:

I Ringebu kommunes budsjettet for 2017 er det avsatt følgende:

Tilskudd til lag og organisasjoner kr. 350 000 

Tilskudd til kulturanlegg/nærmiljøanlegg kr. 25 000

Søknadsfrist 15. mars

 Les mer her

Publisert 27.02.2017
Gammel_Eiendomsskatt

Med hjemmel i «Lov om eiendomsskatt til kommunene» er liste over eiendomsskattetaksterog utligna eiendomsskatt for skatteåret 2017. 

Publisert 23.02.2017
BS_undervisning_LOGO.png

Ringebu kommune har gjennomført anbudskonkurranse om leveranse av læremateriell til de i alt 32 grunnskolene i kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer, Gausdal, Lillehammer og Ringebu.  Det inngås avtaler med BS undervisning AS, gjeldende for perioden 01.03.2017 - 28.02.2019

 

 

 

Publisert 22.02.2017
Takk til saniteten

 Torsdag hadde helsestasjonen besøk av tre Sanitetskvinner fra Ringebu og Fåvang.

Publisert 22.02.2017
MOT 20 år.jpg

Det startet med en lidenskap for mennesket, og en drøm om styrke ungdoms MOT i 1994. Nå er MOT en viktig ungdoms- og samfunnsbygger i hele landet

 

Publisert 21.02.2017

 Ringebu kommune fikk i dag testet deler av det kommunale beredskapsapparatet ved at strømmen ble borte  over en lengere periode på grunn av brann i trafo. 

Publisert 21.02.2017
oppland_fylkeskommune.png

Karrieresentra reiser på si årlege bibliotekrunde i Gudbrandsdalen. 

Publisert 21.02.2017
IMG_1009.JPG

Gled dere til årets fartsfest i Kvitfjell. 

Gratisbilletter til World Cup finner du på midtsidene i RingebuPostens vinternummer som er sendt til alle husstander og hytteeiere.

Velkommen til trivelige dager i Kvitfjell!
 

Publisert 21.02.2017
vannkum.png

Kommunen har fått spørsmål fra innbyggere angående årsak til at det pågår gravearbeider i Tomtegata så kort tid etter at det sist ble gravd her.    

 
Publisert 21.02.2017
RP Ringebu vannverk - plangrense.JPG

 Ringebu kommune har startet prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan for Ringebu vannverk. I den forbindelse inviteres det til åpent møte i kantina på Rådhuset, tirsdag  07.03.2017 kl 18.00

Publisert 15.02.2017
Gammel_Overskudd 2015 Per H.Lervåg og Jan Magne Langseth

Lavere pensjonskostnader, økte skatteinntekter og god budsjettdisiplin innen tjenesteenhetene ga et godt regnskapsresultat for 2016, omtrent på nivå med året før. Mindreforbruket (overskuddet) ble på 10 mill. kr.

Publisert 15.02.2017
Vinterfest2017.jpg

Vinterfesten i Ringebu starter 22.februar med åpning av kunstutstilling på Ringebu folkebibliotek kl. 18.00.  Ringebu kulturskole stiller ut akvareller med utgangspunkt i vinter og vinteralver.

Helga 24.februar - 26. februar kan du oppleve den store folkefesten World Cup i Kvitfjell.

I løpet av 4 uker kan du oppleve 30 ulike arrangement med lag og foreninger, bedrifter og kommune som arrangør.  Velkommen til Vinterfesten 2017

last ned program her (PDF, 563 kB)

Publisert 14.02.2017
SFO 2.jpg

Vi minner om at søknadsfristen for plass på SFO for skoleåret 2017-18 er 1.mars. Elektronisk søknadsskjema finner dere på kommunens hjemmeside. Dersom det er noe dere lurer på , ta gjerne kontakt med SFO- leder på Fåvang eller Ringebu skole.

 

Publisert 10.02.2017
Barnehage.png

Frist for å søke barnehageplass for neste barnehageår er 1. mars 2017. Det søkes elektronisk via Ringebu kommune sine hjemmesider.
Nytt barnehageår starter opp 15.august 2017.

Har dere spørsmål, ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage
Hilde Dalberg Kleven -  Fåvang barnehage 61245710
Margunn Haugen - Ringebu barnehage 61284750
Gry Bakken - Ringebu/Fåvang familiebarnehager 61284752
Tone Knuts - Venabygd Montessoribarnehage 61280074

 

Publisert 10.02.2017
Lommevenn.JPG

Arbeidsstua på Ringebu Eldresenter har laget Lommevenner til "prosjekt Lommevenn" 

En lommevenn for barn i skumle ambulansesituasjoner som skal gi trygghet og mulighet for god kommunikasjon med barna i slike situasjoner.

Publisert 10.02.2017
Fagprøve PHH

Per Øyvind Hageløkken Haugen har fullført sin læretid med fagprøve i dataelektronikerfaget. 

Publisert 08.02.2017

To tjenesteledere innen Helse og omsorg har vært på kommunebesøk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag for å snakke om de omstillingsprosesser som tjenesten har gjennomført de senere årene. Det var RO (Resurssenteret for omstilling i kommunene), som anbefalte Meldal kommune å ta kontakt med Ringebu.

Publisert 01.02.2017
Gammel_planhierarki.jpg

 Det er avdekket at det dessverre er litt for mange utfordringer med bygg som har blitt oppfattet å kunne ført opp uten søknad. Det er ressurskrevende å rydde opp i saker av denne karakter. I enkelte tilfeller vil det også medføre at oppførte bygg må rives. Vi anser derfor at det på nytt er viktig å nå ut med informasjon om hvor viktig det er å få kontrollert kommunens planstatus for området som skal bebygges.

Publisert 19.01.2017
Vox Vaala.JPG

Nå kan du finne en liste over lag og foreninger i Ringebu kommune på hjemmesiden vår, under knappen kultur og næring, så kultur.
Listen blir oppdatert etter årsmøter er avholdt og ny kontaktinformasjon blir gitt til kommunen.
Ta kontakt med kulturkonsulenten, Tina Lie om laget ditt har feil kontaktinformasjon eller om dere ikke står på listen. Godt kulturår ønskes dere!

Publisert 19.01.2017
Gammel_bilde1.jpg

Innvitasjon til temamøte på Vinstra videregående skole mandag 6. februar 2017 kl. 1800. 

«Hvordan bli best i barne- og ungdomsidrett?»

I forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer opprettet Sykehuset Innlandet Lillehammer, Olympiatoppen Innlandet, Fylkesmannen i Oppland, Høgskolen i Lillehammer og Oppland Idrettskrets et samarbeid omkring et idrettsmedisinsk prosjekt.

Publisert 19.01.2017
Bro med is.jpg

Nå kan laget ditt søke om midler til friluftsformål.

Vi minner om søknadsfristene til ulike tilskuddsordninger innenfor friluftslivsformål fra Oppland Fylkeskomme.

Se trykkbar link for de ulike tilskuddsordningene:

Tilskudd til friluftsaktivitet 1. februar

Tiltak i statlig sikra områder 1. februar

Turskiltprosjektet 15. februar

 

Publisert 19.01.2017
HO i Kommunal rapport 19.01.2017 Stort bilde.JPG

Helse og omsorgstjenestene i Ringebu har gjennomført en analyse av ressursbruken i 2016 sammenlignet med 2012. Resultatet viser at de ansatte har arbeidet veldig godt med å tilrettelegge for framtidas tjenester i Ringebu.

Publisert 18.01.2017

 I forbindelse med reguleringsplan for utbedring av Brekkebakken (fylkesveg 388), inviteres det til møte tirsdag 24. januar kl 19 – 21 i kantina på rådhuset i Ringebu 

Publisert 17.01.2017
Helserespons1.jpg

 Bestill legetime via SMS, app eller hjemmesiden

Publisert 17.01.2017
Gammel_Eiendomsskatt

Kommunestyret gjorde endringer i eiendomsskatten gjeldende fra 2017 i sitt vedtak 13.12.2016 

Publisert 05.01.2017
mjosanlegg2-1024x495[1].jpg

Alt matavfall fra husholdninger og storhusholdninger/butikker i midtdalen leveres til Mjøsanlegget AS på Lillehammer.

Mjøsanlegget AS omdanner matavfallet til biogass, blautgjødsel og kompost!

I 2016 ble det fra midtdalen levert 971 tonn matavfall (631 tonn fra husholdninger).

Publisert 04.01.2017
glassogmetallemballasje[1].png

I 2016 ble det levert 290 tonn glass- og metallemballasje fra husholdninger til gjenvinning. Dette er en økning på 49 tonn (20 %) i forhold til 2015.

Fra fast bosetting: 178 tonn

Fra hytter i fjellområdene: 112 tonn

Publisert 23.12.2016
Renovasjonsbil

Tømmeplan for husholdningsavfall gjeldende for 2017 sendes ut i papirutgave til alle husstander før årsskiftet.

MGR kan også tilby tømmekalender på nett og mobil - Min Renovasjon.

​Her kan du laste ned tømmeplan 2017 (PDF, 427 kB)

Publisert 22.12.2016
Gammel_anne_mette_morken_ved_skanner.jpg

Ringebu kommune har lyst ut anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av multifunksjonsmaskiner  (kopi, utskrift, skanning) over 3 år, med mulighet for forlengelse i 1 + 1år til, totalt 5 år. 

Publisert 22.12.2016
Brekkebakken

Statens vegvesen varsler oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 388 Utbedring av Brekkebakken. Planarbeidet skjer på vegne av Oppland fylkeskommune og i samarbeid med Ringebu kommune. 

Publisert 22.12.2016
E6 Tollmoen-Elstad

Kommunestyret har i k-sak 122/16 fastsatt planprogroam for reguleringsplan for E6 Elstad-Tollmoen. Både alternativ 1.1 og 1.3 fremmes som alternativer i reguleringsplanen.

 

 

Publisert 21.12.2016
IA nytt.jpg

Den 17. november fikk Ringebu kommune besøk av Rita Thomassen fra IA rådet i Oppland, da de var interessert i å høre mer om innholdet i vår vedtatte arbeidsgiverpolitikk. Det ble et hyggelig møte med fokus på inkluderende arbeidsliv, det fremmende perspektiv og tanker fremover med hensyn til forvaltning av arbeidsgiverpolitikken.

Rådmannen er stolt over at kommunen får oppmersomhet for arbeidsgiverpolitikken og mener at det er lagt ned mye godt arbeid fra våre ledere med å forvalte kommunens viktigste ressurs - den ansatte. For å lykkes med arbeidsgiverpolitkken må vi forankre arbeidet enda bedre ut på den enkelte tjenesteenhet, samt at alle parter må få informasjon og kunnskap om hva det vil si å jobbe etter det fremmende prinsippet.

Rådmannen starter med å invitere alle ledere og tillitsvalgte til et kurs i hovedavtalen i januar 2017. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre gode prosesser mellom partene for å utvikle gode tjenester i kommunen. Deretter vil det planlegges kurs for tillitsvalgte og verneombud for å gi informasjon og kunnskap om hvordan vi kan skape et enda bedre arbeidsfellesskap.

Artikkelen kan leses i sin helhet på: IA nytt desember 2016

Publisert 21.12.2016
Julehilsen Linåkertunet.jpg

Linåkertunet ønsker beboere, pårørende og ansatte en fredelig og god julehøytid.

 

 

Publisert 21.12.2016
Ku på Furusetra i Frydalen (2).JPG

Her kan du blant annet lese om viktige endringer i søknadsfristen for produksjonstilskudd og  annen nyttig informasjon knyttet til landbruket. 

Informasjonshefte fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, nr 2 -2016 (PDF, 2 MB)

Publisert 20.12.2016
vannmåler.jpg

 I disse dager sendes det ut avlesningskort for vannmåler til de som ikke har levert avlesning på sms. Frist for å rapportere avlesning er 31.12.16.

Publisert 19.12.2016
Bilde 5.jpg

God jul til alle på Linåkertunet fra oss på Fåvang skole

 

Publisert 16.12.2016

Kommunestyret har i møte 13.12.2016 godkjent reguleringsplan for H4 Svinslåa F7.4.

Publisert 15.12.2016

Kommunestyret vedtok 13.12.2016 endring av reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H15-H17. 

Publisert 15.12.2016
Gulltjønn 1

Endring av reguleringsplan for Skardhaugen/Kyrkjegardsfjellet er godkjent av kommunestyret. 

Publisert 09.12.2016
Vannmåleravlesing

I midten av desember vil det bli sendt ut sms til de som har vannmålere i kommunen, med beskjed om å lese av sin målerstand. 

Publisert 09.12.2016
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)

En stor dag for næringslivet på Fåvang. Ringebu kommune har idag 9.12. fått melding fra NVE om innvilget tilskudd på 9,7 mill kr til flomsikring / omkjøringsveg på Fåvang. Tilskuddet er i samsvar med kommunens søknad. Fra før har Oppland fylkeskommune også bevilget et tilskudd på 9,7 mill kr til prosjektet. Bedriftene i Fåvang næringspark har bevilget tilskudd på 2 mill kr til prosjektet i tillegg til fri grunn.

Publisert 09.12.2016
Gammel_lege.jpg

Vennligst ring og avtal tid for vaksinering, blodprøver, sårskift, øreskylling, osv.

I romjulen har Ringebu Legekontor vanlig åpningstid men er åpent kun for øyeblikkelig hjelp/akutte situasjoner.

Publisert 08.12.2016
Publikumsrekord World Cup i Kvitfjell  2010

En avtale med Kvitfjell Alpinanlegg og Ringebu ungdomsråd er ingått. Avtalen innebærer at ungdom i alderen 13-19 år som er bosatt i Ringebu kommune får rabatt på Lillehammer Ski Pass (Kvitfjell, Hafjell, Gålå, Skeikampen og Sjusjøen) for sesongen 2016/17. Prisen er som følger 13-15 år kr 3.000, og 16 - 19 år kr 4.000. Keycard kommer i tilegg kr 75. Ordningen gjelder kun rabatt på sesongkort. Denne prisen kan ikke kombineres med andre rabatter som gis. Heiskortet kan kun kjøpes i Kvitfjell Alpinanlegg. 

Publisert 07.12.2016
Matavfallspose

Det har nå kommet en ny type plastpose for matavfall fra husholdninger.

Plastposen kan kjøpes i dagligvarebutikker i midtdalen. En rull (50 stk.) koster kr. 25,-. 

Publisert 05.12.2016
IMG_5887.JPG

Koding, en time med programmering.

 

 

 

 

Publisert 01.12.2016
Gammel_Web plugin

 

 

Det er lyst ut en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av lærebøker og andre læremidler til grunnskolene i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.

Publisert 30.11.2016
Gammel_Kaupanger.jpg

Søknadsfrist fra og med januar 2017 vil bli den 25. hver måned. 
Utbetalingsdato vil bli den 20. hver måned (måneden etter).
Bostøtte for desember 2016 utbetales den 10. januar 2017.

Publisert 29.11.2016
Rp Gullhaugkamp

Utvalg for plan og teknisk har vedtatt å legge forslag til ny reguleringsplan for Gullhaugkamp i Fåvang østfjell ut til første gangs høring. 

Publisert 29.11.2016

Kommunestyret vedtok 22.11.2016 endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen 3. 

Publisert 29.11.2016
IMG_2233.JPG

Tirsdag den 22. november ble den årlige markeringen av ansatte med 25 års tjenestetid i Ringebu kommune avholdt i Rådhuset. Det var i år 8 jubilanter.

Publisert 28.11.2016
Gågata i landsbyen Ringebu

Ringebu formannskap behandlet sak vedrørende oppdatering av kommunens politivedtekter med ny § 30 a - Kommunal håndheving - i sitt møte 24.11.2016. 

Publisert 28.11.2016
Ny E6 arbeidsmøte nov 2016

Fylkesmannen var i Ringebu på fredag, for å delta i befaring av alternativ trase for ny E6; ytre alternativ 1.1.

Publisert 24.11.2016
IMG_2601[2].JPG

Hjemmetjenesten inviterte givere til lunsj og demonstrasjon av hjelpemidler som vi har fått i gave. Vi takker Ringebu Eldresenter Aktivitetslag, Brekkom Sanitetsforening, Myhrgrenda Sanitetsforening og Hans Søreng for pengestøtten til innkjøp av elektronisk urinavleser og mobil personløfter.

Publisert 22.11.2016
Gammel_RK_KLODE_farge-01 (2).jpg

Entreprenør har nå trappet ned aktiviteten i Fåvang sentrum. Arbeidene tas opp igjen så snart som mulig til våren 2017, med en kontraktsfestet ferdigstillelse til 1. juni 2017. 

Publisert 21.11.2016
.

Ringebu kommune fikk før helga den endelige bekreftelsen på at 10 enslige mindreårige flyktninger blir fordelt til Ringebu og bosatt i bofellesskapet i Hageskogen, slik det har vært forutsatt. De første 5 kommer i januar-februar og de 5 siste blir bosatt senere på vinteren. IMDI skriver til Ringebu kommune at det nå er betydelig færre enslige mindreårige flyktninger som skal bosettes, og at prosessen med å avgjøre fordeling har tatt tid.

 

For kommunens del er det greit at de første blir bosatt på nyåret. - Vi er nå i slutten av november, og å bemanne opp for bosetting i desember og jula ville vært svært krevende. I og med at kommunestyrets vedtak om bosetting av enslige mindreårige flyktninger blir realisert fullt ut, får det ingen negative budsjettmessige konsekvenser, og planleggingen kan sluttføres. 

Publisert 17.11.2016
Vinterfesten_LOGO liten.png

Vinterfesten 2017 starter med World cup i Kvitfjell 25. og 26.februar og varer i uke 9,10 og 11.  Vi inviterer lag og foreninger samt private til å fylle Vinterfesten med arrangement som fenger liten og stor.

Publisert 15.11.2016
hansballens_dag_2.JPG

Torsdag den 10. november arrangerte vi håndballens dag til stor glede for elever og ansatte ved RUS. 

Publisert 15.11.2016
006.JPG

I anledning Nordisk bibliotekuke inviterer Ringebu folkebibliotek til bokprat og presentasjon av nyere nordisk litteratur torsdag 17.november kl.19.00. Sammen med biblioteksjefen på Nord-Fron bibliotek, Randi Nordlien Berg, har vi funnet fram en rekke litterære godbiter fra den nordiske bokhylle. I løpet av kvelden vil du stifte bekjentskap med elleville konger, søndagsbarnet Jalle, og en prestekone med enorm påvirkningskraft på menn... I tillegg blir det selvsagt kaffe og kaker, en uhøytidelig og spesiell quiz byr vi på også! Velkommen til en hyggelig stund på ditt lokale bibliotek!

Publisert 14.11.2016
Digital post

I likhet med mange andre offentlige virksomheter sender Ringebu kommune nå post til din digitale postkasse. Innbyggere som har opprettet digital postkasse vil motta posten i denne. De som ikke har opprettet digital postkasse vil motta posten via Altinn.

Publisert 14.11.2016
testing_av_VR_briller.jpg

Det jobbes aktivt med å finne nye måter å tilrettelegge for næringsutvikling i Ringebu kommune og stedsutvikling i Landsbyen Ringebu. I høst deltok Ringebu kommune på en studietur til Lund i Sverige, der innholdet var utarbeidet i samarbeid med representanter fra den tidligere innovasjonsavdelingen til universitetet i Lund, LU Open.

Publisert 13.06.2016
Gammel_2016-06-07 09.34.58.jpg

E6- utbyggingen sett med barnas øyne.

1.klasse på Fåvang var så heldige at de fikk være med på en kjøretur på ny E6 sammen med Silje Amundsen som jobber i Vegvesenet. Første stopp var på riggen i Ringebu, der vi fikk et innsyn i hva vi skulle møte på turen.

Bilde 1: Vi fikk is i etterkant av foredraget

Bilde 2 og 3: Fått på sikkerhetsutstyret og klare for bussturen.

Bilde 4: På utkikk etter salamandere i den nye dammen på Frya.

Bilde 5: Inngang til den nye tunnelen på Frya. 

Publisert 13.06.2016
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)

Ringebu kommune har god tradisjon for å ansette lærlinger, og også i år er det tatt inn flere på lærekontrakt.

Publisert 07.06.2016
Gammel_LKU på besøk på Linåkertunet

LKU har i 2016 valgt å legge møtene sine ute på enhetene som naturlig hører under deres område.

Tirsdag 07.06.2016 var LKU på Linåkertunet for å avholde sitt møte. Her fikk de en orientering om kommunens helse og omsorgstjenester fra de tre tjenestelederne.

Login for redigering