Viktig melding

~ Nyheter - forside
Publisert 25.05.2017
 Ringebu.jpg

Hvor: Shell Sjoa - Stasjonsvegen 14, 2670 Otta

Når: Tirsdag 30. mai kl 10.30

Invitasjon til lokalbefolkningen, næringsliv og yrkessjåfører

Publisert 24.05.2017
E6- Fåvang kirke-Elstad.JPG

 

 

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 på strekningen Fåvang kirke–Elstad. Planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. juli. Det blir åpent møte om planen i midten av juni. 

Kommunedelplanen viser alternative løsninger som er vurdert for de tre delstrekningene som E6 Fåvang kirke–Elstad er delt inn i:

  • A. Fåvang kirke–nordre grense Fåvang naturreservat: To alternativer for utvidelse av E6
  • B. Nordre grense Fåvang naturreservat–Åttekanten: Ett alternativ med en mindre omlegging av E6
  • C. Åttekanten–Elstad: Åtte alternativer, derav seks med tunnel gjennom Elstadkleiva

Statens vegevesen sin anbefalte trase er A2, B og C5.

Plandokumentene ligger under "Eksterne linker" nedenfor.

Publisert 22.05.2017
Dytt og Fysak

Ringebu kommune er en FYSAK kommune, som oppfordrer ansatte til å bevege seg. Det er gitt 15 minutter daglig, til fysisk aktivitet i arbeidstiden.
Ansatte i Hjemmetjenesten nord har nå innført daglig turer for å bedre de ansattes fysiske helse.

 

Publisert 22.05.2017
"På ambolten" i gågata i Ringebu

Ringebu kommune skal gjennomføre en lokaldemokratiundersøkelse blant sine innbyggere.  Et representativt utvalg av innbyggene vil bli oppringt i perioden 22.05. - 28.05.2017 og spurt om hvordan de opplever kommunen.  Alle som blir oppringt anmodes om å delta i undersøkelsen. 

Publisert 19.05.2017
Gammel_Rådhuset

NAV Ringebu søker etter veileder i 100% fast stiling fra 1. november 2017.

NAV Ringebu er lokalisert i Ringebu Rådhus og har 10 tilsatte. NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. 

Publisert 19.05.2017
4 stk Benker.jpg

J.o.b.a. har lever 4 stk nye benker til Brekkom fellesdrift.

Vi takker for oppdraget.

Publisert 19.05.2017
Flerkulturell matdag på RES

Ringebu Eldresenter er en flerkulturell arbeidsplass. Vi har ansatte, tilkallingsvikarerer og språkelever fra Afghanistan, Bosnia, Danmark, Eritrea, Somalia og Thailand. Vi ønsket å utfordre dem med å lage mat fra deres hjemland, noe de tok på strak arm.

Publisert 19.05.2017
fastsatt planprogram reguleringsplan for vålejordet nordre del.PNG

Utvalg for plan og teknisk fastsatte i møte 10.05.2017 planprogram for reguleringsplan for Vålejordet nordre del. Planens formål er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse, samt avklare den trafikale situasjonen i området. Det skal etableres trafikksikker forbindelse mot gangbro inn mot sentrum, og avsettes areal for korttidsparkering.

Publisert 16.05.2017
Gammel_Kaupanger.jpg

Intern utlysning.

Søknadsfrist 26. mai 2017 (Sak 17/1097)

Stillingen omfatter undervisning i musikkbarnehage.

Vi søker en person med relevant utdanning og erfaring fra aktivisering av barn i lek, dans og musikk.  Praktisk erfaring og personlig egnethet for å arbeide med barn vektlegges. Det kreves politiattest jfr. gjeldende lov. Stillingen er lyses ut med forbehold om nok søkere til undervisningsgrenen fra 1.8.2017.  Stillingen kan søkes av personer som har et tilsettingsforhold i Ringebu kommune

Undervisningstid for stillingen skjer på ettermiddag/kveld.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos rektor Erik Wang telefon 40673526 eller på e-post erik.wang@ringebu.kommune.no

Du kan søke elektronisk på stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no  under søknadssenter.  

Publisert 15.05.2017
Hupp-35

Avtalen inngås med Leaseplan AS, og kommunens tjenesteenheter kan som en del av denne velge enten kjøp eller leasing, og mellom en rekke merker og modeller, også el-biler og hybridbiler.

Publisert 15.05.2017
Pumpe

Ringebu kommune har inngått rammeavtaler om levering av drivstoff og rekvisita fra bensinstasjoner.  I Fåvang gjelder avtalen for YX Kvitfjelltunet, og i Ringebu med Circke K stasjonen. 

Publisert 15.05.2017
Multifunksjonsmaskin

 

 Ringebu kommune har inngått rammeavtale om levering av multifunksjonsmaskiner

Publisert 12.05.2017
.

I dag er den internasjonale sykepleierdagen! Den blir feiret med kake fra Norsk Sykepleierforbund her i hjemmetjenesten nord. Gratulerer med dagen til alle sykepleiere:)

Publisert 12.05.2017

På vegne av Ringebu kommune gratulerer vi UFT (Fylkeskommunen) leder Gloria Vitaly med gjenvalg i ytterligere 2 år som president for Youth Regional Network.

Publisert 12.05.2017
.

Miljøterapeuter/miljøarbeidere/hvilende nattvakt i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.


Ringebu kommune har startet opp 2 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. De 3 første beboerne flyttet inn i bofellesskapet i mars og til sammen 10 enslige mindreårige skal være på plass før skolestart 2017. Tjenesten er organisert innen helse og mestring med egen fagkoordinator for bofellesskapene. Bofellesskapene er samlokalisert i Hageskogen med gåavstand fra landsbyen Ringebu. 

Publisert 11.05.2017
Klima-fotavtrykk

Alle de tre virksomhetene er nå blitt resertisertifisert som MILJØFYRTÅRN for tre ny år.

Vi gratulerer med både resertifiseringen og godt klima-og miljøarbeid over tid.

 

 

Publisert 11.05.2017
Frisør og fotpleie

Frisør og fotpleie på Eldresenteret har blitt flyttet til nyoppusset rom i 1. etasje, grunnet omorganisering av ulike rom.
Vaktmestertjenesten har gjort en kjempejobb som vanlig.

Publisert 10.05.2017
Gammel_Eiendomsskatt.jpg

Utvendig besiktigelse, dvs. fotografering og oppmåling av areal på bygninger i forbindelse med alminnelig taksering, vil starte opp i uke 20.

Publisert 09.05.2017
Flagg.jpg

17. mai komiteene i Venabygd, Ringebu og Fåvang ønsker velkommen til trivelig feiring av nasjonaldagen.

Program kan lastes ned her (PDF, 3 MB)

Publisert 09.05.2017
elstadsanden2017.jpg

Ny måling av høyde på sanddyne i lågen sør for Elstad camping er gjennomført 27. april og 2. mai i 2017 for å se endringer i løpet av siste året. Ettersom det ikke var flom i 2016 er det gjort innmåling av et noe mindre antall punkt enn tidligere, men nok til at en ser mønster i endringene. Det er målt totalt 250 punkter i 2017. Ett område inn mot E6 der det begynner å komme litt vegetasjon har det ikke gått vann over siste året så det er uendret og er ikke kontrollmålt nå.

Publisert 07.05.2017
Bilde til MGRS_årsberetning 2016.jpg

Vil du lede en aktiv og utviklingsorientert regnskaps- og skatteoppkrevertjeneste? Vil du ha varierte og utfordrende arbeidsoppgaver?

Stillingen som tjenesteleder ved Midt Gudbrandsdal Regnskaps- og Skatteoppkreverkontor (MGRS) er ledig fra 1.08.2017. MGRS er et samarbeid mellom Sør-Fron og Ringebu kommuner. Ringebu er vertskommune. Ringebu kommune har en administrativ organisering med to ansvarsnivå, og tjenesteleder inngår i rådmannens ledergruppe.       

Publisert 03.05.2017
                                   Åpningstider
  Lørdag 6. mai Lørdag 13. mai Lørdag 20. mai
Frya miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00
Rustmoen miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00
Kvam Gj.stasjon 09.00-13.00 09.00-13.00 stengt

I tillegg vil stasjonene være åpne lørdag, 7. oktober (ikke Kvam) og lørdag, 14. oktober 2017.

 

Bong for levering av gratis ryddeavfall sendes ut til alle husstander i løpet av uke 18.

Publisert 03.05.2017
Peisovn

Som et tiltak i Ringebu kommunes energi- og klimaplan for 2015-2018 gis det i år et tilskudd på kr 4.000 ved overgang til rentbrennende vedovner/peiser.

Publisert 02.05.2017
Gammel_Sola bryter gjennom sørover dalen.jpg

Kommuneplanens arealdel ligger ute til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.

​Det blir åpent møte tirsdag 2.mai kl 19 på rådhuset (kantina).

Publisert 02.05.2017

Eldresenterets aktivitetslag avholdt årsmøte og hyggekveld søndag 26. februar. 

Publisert 26.04.2017
Steg-for-steg figur.png

Frem til oktober 2017 kan innbyggerne i Ringebu kommune som skal søke om å bygge eller rive noe på sin egen eiendom teste ut nye
skjemaer og veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet.

Publisert 25.04.2017
Gammel_paragraf.jpg

Ringebu kommune ble i mars  måned klaget inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) av en tapende tilbyder i forbindelse med en anbudskonkurranse om levering av multifunksjonsmaskiner (kopi-skriver-skanner)

 

KOFAs konklusjon av 24.april er at; "Ringebu kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser"

 

Publisert 24.04.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges fremforhandlet forslag om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader: 25. mai 2017

Innspillene merkes med sak 16/1472.

Forslag til utbyggingsavtale (PDF, 4 MB)

Publisert 24.04.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kvitfjell hestesenter.

 

Eventuelle spørsmål rettes til kommuneplanlegger:

Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61 28 30 96 wenche.dale@ringebu.kommune.no

Publisert 24.04.2017
LEAN-veilederne Kjell Arne Dalbak og Anita Amrud leder Redesign-møtet

 

Ringebu kommune har kjørt en ny LEAN-prosess.  Denne gang var temaet

Utleie av kommunale bygg- fra A til Å.

Målet var å forbedre og forenkle rutinene rundt utleie av for eksempel kulturhus og skoler til lag og private.

Publisert 21.04.2017
kulturnett oppland.png

ENDELIG, NÅ KAN VI REGISTRERE ARRANGEMENT ET STED!

Ringebu kommune har integrert Kulturnett Oppland sin elektroniske arrangmentskalender på nettsiden.
Vi ber alle arrangører i Ringebu kommune registrere sitt arrangement og møte som er åpent for allmenheten i kalenderen.

Kulturnett Oppland sørger for distribusjon til GD puls ("Det skjer" på trykk i GD) og større arrangement blir også publisert på Visit Lillehammer sin kalender.

Publisert 19.04.2017
Øyvind Myhrsveen.JPG

Levekårsutvalget i Ringebu har tildelt kulturprisen 2017 til Øyvind Myhrsveen for hans store engasjement innen kulturlivet gjennom mange år både for unge og eldre der han har stått i spissen for mange ulike kulturaktiviteter og arrangement.  

VI GRATULERER!

Publisert 19.04.2017
Karen Høystad.jpeg

Levekårsutvalget har tildelt Ringebu kommunes kulturstipend 2017 til Karen Høystad for sin innsats innen friidrett.

Hun presterer på et høyt nivå og har lagt ned en betydelig innsats for å komme dit hun er i dag. Vi er glad for å kunne støtte hennes videre satsing.  

Publisert 11.04.2017
Gammel_Saueslipp

Kommunestyret i Ringebu har vedtatt «Planstrategi 2016-2019» (K-sak 115/16) for Ringebu. Det ble vedtatt at beitebruksplanen i Ringebu skal revideres i løpet av denne perioden, og at planstatus skal være en sektorplan. 

Publisert 10.04.2017
.

Linåkertunet Bo og Rehabilitering har ledig svangerskapsvikariat som sykepleier/vernepleier
i 94,89 % stilling.
Stillingen er tilknyttet Linåkertunet, Hel Døgns Omsorgsboliger tilrettelagt for demente.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; Helse og Mestring, Heldøgnsomsorg og Hjemmebaserte tjenester. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjenge¬lige ressurser.

Stillingen er klar for tiltredelse fra 19.06.2017.

 

Publisert 07.04.2017
Planvedtak - Reguleringsplan for Gullhaugkamp felt H15

Kommunestyret vedtok i møte 28.03.2017 reguleringsplan for Gullhaugkamp felt H15. Det reguleres inn sju nye hyttetomter med adkomstveg fra Flausetervegen. Store deler av planområdet er regulert til friluftsformål. Det er regulert inn hensynssone med restriksjoner mot flatehogst i skredutsatt område mot toppen av Gullhaugknappen.

Publisert 06.04.2017

Aksellastrestriksjoner, gjeldende fra mandag 10.april 2017, kl. 07.00.

Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting, og gjelder inntil disse oppheves ved ny annonsering.

Publisert 06.04.2017
Film og takkefest

Tirsdag 4. april ble det arrangert takkefest og filmkveld. Anledningen var SmartTv gitt av Aktivitetslaget tiltenkt kinokvelder for de eldre, samt pengemidler til arbeidsstua og utstyr til fredagstrimmen gitt av LHL.

Publisert 05.04.2017
Logo.png

Det er muligheter for å levere avfall på MGR sine betjente mottak i påska.

​På grunn av helligdagene hentes husholdningsavfall på andre dager enn normalt.

Informasjon om åpningstider og tømmeplan her.

Publisert 03.04.2017
Lars Ove på tilsynsseminar

Ringebu kommune er en aktiv tilsynskommune etter plan-og bygningsloven (pbl.), med 10 års erfaring med tilsynsarbeid.

Publisert 31.03.2017
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.PNG

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) omfatter kommunene Sør-Fron og Ringebu. Kontorsted er Hundorp i Sør-Fron kommune. MGL har til sammen 6,8 årsverk. MGL har ledig stilling som landbrukskonsulent. 

Publisert 30.03.2017
E6 Tollmoen-Elstad

Statens vegvesen ønsker å informere om status, planløsninger og planprosess i forbindelse med planleggingsarbeidet for ny E6 Elstad-Frya.

Det blir åpent møte på Statens vegvesen sin rigg på Ringebu.

Dato: 5. april kl 18

Publisert 30.03.2017
.


Ringebu kommune har ledig vikariat som ergoterapeut i 80 % stilling med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen er organisert i Helsetjenesten sammen med resten av terapeutisk enhet. Kommunen har til sammen 80 % ergoterapeut ressurs. Terapeutisk enhet holder til i lokaler ved Linåkertunet Bo og Rehabilitering.
Stillingen er klar for tiltredelse fra 01.06.2017 til 01.06.2018.

 

Publisert 28.03.2017
Gammel_Morten Hansen (1).JPG

Her finner du samlet arrangementsoversikt for Ringebu.   Hjelp oss å holde oversikten ajour og meld fra om kommende arrangement til anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no

Oversikten blir trykt i RingebuPostens vinter-, sommer- og høstnummer.

Legg også dine arrangement inn på elektronisk kalender.  Ringebu kommune har integrert Kulturnett Oppland sin kalender på hjemmesiden.  Trykk på "legg til" og registrer ditt arrangement.  Kulturnett Oppland sørger for å formidle arrangement til GD puls og Visit Lillehammer

Her finner du oversikt over arrangement fra 1.1.2017 (PDF, 961 kB)

Her finner du oversikt over arrangement fra 1.6.2017 (PDF, 964 kB)

Publisert 24.03.2017
648.jpg

Fra 01.01.17-24.03.17 ble det samlet inn 110 tonn matavfall fra storhusholdninger, butikker m.m. i midtdalen. Dette er en økning på ca. 30 tonn (ca. 38 %) i forhold til samme periode i 2016.

 

Tidligere ble en del matavfall levert felles med restavfall. Rutinene for mottak av restavfall på våre mottak ble innskjerpet fra høsten 2016.

 

MGR samler hver uke inn matavfall og papp fra næringsbedrifter i midtdalen. Næringsbedrifter som ennå ikke har ordning for matavfall bes kontakte MGR for avtale.

Publisert 24.03.2017
Gammel_Sola bryter gjennom sørover dalen.jpg

Kommuneplanens arealdel legges nå ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell) og inneholder bl.a forslag til nye bestemmelser og retningslinjer, områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, næringsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder.

Publisert 24.03.2017
Barnehage.png

I disse dager lanserer Ringebubarnehagene et besøkskonsept med tilbud om studiebesøk, for barnehageansatte i andre kommuner. Tema for besøkene er prosjektjobbing "Barnet som aktiv samfunnsborger"

Publisert 17.03.2017
1602[1].jpg

Mange husstander vil nå fremover kvitte seg med sine brukte FM-radioer.

 

MGR tar imot gratis brukte FM-radioer på all våre betjente mottak (Ruste, Kvam og Frya). I tillegg kan radioer leveres til butikker som selger tilsvarende varer.

 

Det anbefales ikke at brukte FM-radioer leveres til gjenbruk.

Publisert 13.03.2017
l-barnehagedagen.jpg

 

Årets tema for barnehagedagen er barnehagens arbeid med lek og lekens betydning for barns vennskap. Leken og det å ha noen å leke med, er det som barn selv sier er viktigst for å trives. Slagordet denne gangen er derfor: "Vi vil leke".

Barna forteller til forskere som spør, at det viktigste for deres trivsel i barnehagedagen er å leke og det å ha venner å leke med.

Våre barnehager skal preges av lekende læring og lærende lek.  Lek er barnets hovedaktivitet og har en egenverdi, det er lek for lekens skyld. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform. Leken er ikke bare et middel for læring og utvikling, men den er også barns naturlige uttrykksform.

Leken er viktig for at barna skal utvikle en god selvfølelse og en følelse av kompetanse. Derfor er det avgjørende at barn får tid og rom til å leke. Leken har også betydning for utvikling av empati, selvforståelse og læring og den gir helse, indre tilfredsstillelse og trivsel. Det finnes ikke noe som kan erstatte spontan og selv initiert lek.

Lek bidrar til barns følelse av glede, tilfredsstillelse og lykke. Det å skape gode muligheter for barns lek i barnehagen er noe av det viktigste man kan gjøre for at barn skal få en god barndom.

De voksne i barnehagen er det viktig å tilrettelegge og være tilgjengelig for barnet. Det å være nær, men samtidig gi barnet god tid slik at det kan resonere seg frem til løsninger selv.

 

«Du må ikke skille lek fra læring og arbeid. Lek er liv». - Per Bernemyr.

«Lek er arbeid i barndommens rike». – Margareth Ollin

Publisert 08.03.2017
åpen kveld

Torsdag 9.mars kl.18.00  kan du ta turen til Rødhallen, Elvebakken 4 i Ringebu.
For motorintereserte og andre har vi invitert
Ole Maurits Nybakken som viser bildeforedrag "Roadside America" og Trond Skurdal som forteller nytt fra Pallane motorsportsenter på Vinstra. Vi serverer kaffe og ser fram til at du kommer.

 

 

Publisert 08.03.2017
sundstuggua

 

Vi innviterer til åpne informasjons - og arbeidsmøter om kulturminneplan i Ringebu kommune. Temaplanen omfatter i denne omgang kulturminner langs gamle ferdselsårer fra Fåvang til Frya på østsiden av Lågen, og områda rundt..

Mandag 13. mars Sør-Fåvang grendehus kl.19.00.
Tirsdag 14. mars Tunet kro, Fåvang kl.19.00.
Mandag 20. mars Kaupanger kl.19.00.


Kaffe og biteti.
Velkommen 
 

Publisert 07.03.2017
G nøkkel og noter.jpg

Levekårsutvalget i Ringebu kommune  kan dele ut kulturstipend.  Formålet for stipendet er å fremme enkeltpersoner i sin videre utvikling innen sitt område innen kultur og idrett. Kulturstipend kan deles ut en gang i året, med søknadsfrist 15. mars.  Det kan tildeles inntil 2 stipend på inntil kr. 5000.

Du kan selv søke på kulturstipend.

Les mer om søknadskriterier og søknadsskjema her

 

Publisert 07.03.2017
kulturpris.JPG

Kommunens innbyggere oppfordrest til å foreslå kandidater til Ringebu kommunes kulturpris 2017

Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen på kr 10.000

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars 2017

retningslinjer og forslagsskjema finner du her.

Publisert 07.03.2017
Gammel_ringebu_sangkor.png

Lag og organisasjoner i Ringebu kommune kan søke støtte fra følgende ordninger:

I Ringebu kommunes budsjettet for 2017 er det avsatt følgende:

Tilskudd til lag og organisasjoner kr. 350 000 

Tilskudd til kulturanlegg/nærmiljøanlegg kr. 25 000

Søknadsfrist 15. mars

 Les mer her

Publisert 27.02.2017
g-rosa.jpg

Søknadsfrist for arrangementsstøtte våren 2017 er 15. mars.

les mer her (DOCX, 251 kB)

last ned søknadsskjema her (DOCX, 251 kB)

Publisert 27.02.2017
Gammel_Eiendomsskatt

Med hjemmel i «Lov om eiendomsskatt til kommunene» er liste over eiendomsskattetaksterog utligna eiendomsskatt for skatteåret 2017. 

Publisert 24.02.2017
Rådhuset front sommer.JPG

Fra og med mandag 27. februar og til og med 31. august 2017 er det redusert åpningstid på sentralbordet i Rådhuset.
Sentralbordet er i denne perioden åpent mandag til fredag mellom kl. 09.00 - 14.00.

Kontaktopplysninger for direkte innvalg og epost til ansatte finner du på hjemmesiden.


 

Publisert 24.02.2017
2.jpg

Folketallet i Ringebu økte med 40 personer i 2016. Dette er den største årlige folketilveksten i nyere tid. Veksten er størst av kommunene i Gudbrandsdalen. Folketallet ved nyttår var på 4.502 personer. Økningen i folketallet har skjedd gjennom netto tilflytting. Økningen skjedde til tross for at asylmottaket ble lagt ned sist høst, hvor en del av beboerne var registrert som innbyggere i kommunen.

Publisert 23.02.2017
BS_undervisning_LOGO.png

Ringebu kommune har gjennomført anbudskonkurranse om leveranse av læremateriell til de i alt 32 grunnskolene i kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer, Gausdal, Lillehammer og Ringebu.  Det inngås avtaler med BS undervisning AS, gjeldende for perioden 01.03.2017 - 28.02.2019

 

 

 

Publisert 22.02.2017
Takk til saniteten

 Torsdag hadde helsestasjonen besøk av tre Sanitetskvinner fra Ringebu og Fåvang.

Publisert 22.02.2017
MOT 20 år.jpg

Det startet med en lidenskap for mennesket, og en drøm om styrke ungdoms MOT i 1994. Nå er MOT en viktig ungdoms- og samfunnsbygger i hele landet

 

Publisert 21.02.2017

 Ringebu kommune fikk i dag testet deler av det kommunale beredskapsapparatet ved at strømmen ble borte  over en lengere periode på grunn av brann i trafo. 

Publisert 21.02.2017
oppland_fylkeskommune.png

Karrieresentra reiser på si årlege bibliotekrunde i Gudbrandsdalen. 

Publisert 21.02.2017
IMG_1009.JPG

Gled dere til årets fartsfest i Kvitfjell. 

Gratisbilletter til World Cup finner du på midtsidene i RingebuPostens vinternummer som er sendt til alle husstander og hytteeiere.

Velkommen til trivelige dager i Kvitfjell!
 

Publisert 21.02.2017
vannkum.png

Kommunen har fått spørsmål fra innbyggere angående årsak til at det pågår gravearbeider i Tomtegata så kort tid etter at det sist ble gravd her.    

 
Publisert 21.02.2017
RP Ringebu vannverk - plangrense.JPG

 Ringebu kommune har startet prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan for Ringebu vannverk. I den forbindelse inviteres det til åpent møte i kantina på Rådhuset, tirsdag  07.03.2017 kl 18.00

Publisert 15.02.2017
Gammel_Overskudd 2015 Per H.Lervåg og Jan Magne Langseth

Lavere pensjonskostnader, økte skatteinntekter og god budsjettdisiplin innen tjenesteenhetene ga et godt regnskapsresultat for 2016, omtrent på nivå med året før. Mindreforbruket (overskuddet) ble på 10 mill. kr.

Publisert 15.02.2017
Vinterfest2017.jpg

Vinterfesten i Ringebu starter 22.februar med åpning av kunstutstilling på Ringebu folkebibliotek kl. 18.00.  Ringebu kulturskole stiller ut akvareller med utgangspunkt i vinter og vinteralver.

Helga 24.februar - 26. februar kan du oppleve den store folkefesten World Cup i Kvitfjell.

I løpet av 4 uker kan du oppleve 30 ulike arrangement med lag og foreninger, bedrifter og kommune som arrangør.  Velkommen til Vinterfesten 2017

last ned program her (PDF, 563 kB)

Publisert 14.02.2017
SFO 2.jpg

Vi minner om at søknadsfristen for plass på SFO for skoleåret 2017-18 er 1.mars. Elektronisk søknadsskjema finner dere på kommunens hjemmeside. Dersom det er noe dere lurer på , ta gjerne kontakt med SFO- leder på Fåvang eller Ringebu skole.

 

Publisert 10.02.2017
Barnehage.png

Frist for å søke barnehageplass for neste barnehageår er 1. mars 2017. Det søkes elektronisk via Ringebu kommune sine hjemmesider.
Nytt barnehageår starter opp 15.august 2017.

Har dere spørsmål, ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage
Hilde Dalberg Kleven -  Fåvang barnehage 61245710
Margunn Haugen - Ringebu barnehage 61284750
Gry Bakken - Ringebu/Fåvang familiebarnehager 61284752
Tone Knuts - Venabygd Montessoribarnehage 61280074

 

Publisert 10.02.2017
Lommevenn.JPG

Arbeidsstua på Ringebu Eldresenter har laget Lommevenner til "prosjekt Lommevenn" 

En lommevenn for barn i skumle ambulansesituasjoner som skal gi trygghet og mulighet for god kommunikasjon med barna i slike situasjoner.

Publisert 10.02.2017
Fagprøve PHH

Per Øyvind Hageløkken Haugen har fullført sin læretid med fagprøve i dataelektronikerfaget. 

Publisert 08.02.2017

To tjenesteledere innen Helse og omsorg har vært på kommunebesøk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag for å snakke om de omstillingsprosesser som tjenesten har gjennomført de senere årene. Det var RO (Resurssenteret for omstilling i kommunene), som anbefalte Meldal kommune å ta kontakt med Ringebu.

Publisert 01.02.2017
Gammel_planhierarki.jpg

 Det er avdekket at det dessverre er litt for mange utfordringer med bygg som har blitt oppfattet å kunne ført opp uten søknad. Det er ressurskrevende å rydde opp i saker av denne karakter. I enkelte tilfeller vil det også medføre at oppførte bygg må rives. Vi anser derfor at det på nytt er viktig å nå ut med informasjon om hvor viktig det er å få kontrollert kommunens planstatus for området som skal bebygges.

Publisert 19.01.2017
Vox Vaala.JPG

Nå kan du finne en liste over lag og foreninger i Ringebu kommune på hjemmesiden vår, under knappen kultur og næring, så kultur.
Listen blir oppdatert etter årsmøter er avholdt og ny kontaktinformasjon blir gitt til kommunen.
Ta kontakt med kulturkonsulenten, Tina Lie om laget ditt har feil kontaktinformasjon eller om dere ikke står på listen. Godt kulturår ønskes dere!

Publisert 19.01.2017
Gammel_bilde1.jpg

Innvitasjon til temamøte på Vinstra videregående skole mandag 6. februar 2017 kl. 1800. 

«Hvordan bli best i barne- og ungdomsidrett?»

I forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer opprettet Sykehuset Innlandet Lillehammer, Olympiatoppen Innlandet, Fylkesmannen i Oppland, Høgskolen i Lillehammer og Oppland Idrettskrets et samarbeid omkring et idrettsmedisinsk prosjekt.

Publisert 19.01.2017
Bro med is.jpg

Nå kan laget ditt søke om midler til friluftsformål.

Vi minner om søknadsfristene til ulike tilskuddsordninger innenfor friluftslivsformål fra Oppland Fylkeskomme.

Se trykkbar link for de ulike tilskuddsordningene:

Tilskudd til friluftsaktivitet 1. februar

Tiltak i statlig sikra områder 1. februar

Turskiltprosjektet 15. februar

 

Publisert 19.01.2017
HO i Kommunal rapport 19.01.2017 Stort bilde.JPG

Helse og omsorgstjenestene i Ringebu har gjennomført en analyse av ressursbruken i 2016 sammenlignet med 2012. Resultatet viser at de ansatte har arbeidet veldig godt med å tilrettelegge for framtidas tjenester i Ringebu.

Publisert 18.01.2017

 I forbindelse med reguleringsplan for utbedring av Brekkebakken (fylkesveg 388), inviteres det til møte tirsdag 24. januar kl 19 – 21 i kantina på rådhuset i Ringebu 

Publisert 17.01.2017
Bjørgemogata_10.jpg

Ringebu kommune har gleden av å tilby ledig leilighet til leie sentralt i Ringebu sentrum, spesielt rettet mot folk i etableringsfasen.

Publisert 17.01.2017
Helserespons1.jpg

 Bestill legetime via SMS, app eller hjemmesiden

Publisert 17.01.2017
Gammel_Eiendomsskatt

Kommunestyret gjorde endringer i eiendomsskatten gjeldende fra 2017 i sitt vedtak 13.12.2016 

Publisert 05.01.2017
mjosanlegg2-1024x495[1].jpg

Alt matavfall fra husholdninger og storhusholdninger/butikker i midtdalen leveres til Mjøsanlegget AS på Lillehammer.

Mjøsanlegget AS omdanner matavfallet til biogass, blautgjødsel og kompost!

I 2016 ble det fra midtdalen levert 971 tonn matavfall (631 tonn fra husholdninger).

Publisert 04.01.2017
glassogmetallemballasje[1].png

I 2016 ble det levert 290 tonn glass- og metallemballasje fra husholdninger til gjenvinning. Dette er en økning på 49 tonn (20 %) i forhold til 2015.

Fra fast bosetting: 178 tonn

Fra hytter i fjellområdene: 112 tonn

Publisert 23.12.2016
Renovasjonsbil

Tømmeplan for husholdningsavfall gjeldende for 2017 sendes ut i papirutgave til alle husstander før årsskiftet.

MGR kan også tilby tømmekalender på nett og mobil - Min Renovasjon.

​Her kan du laste ned tømmeplan 2017 (PDF, 427 kB)

Publisert 22.12.2016
Gammel_anne_mette_morken_ved_skanner.jpg

Ringebu kommune har lyst ut anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av multifunksjonsmaskiner  (kopi, utskrift, skanning) over 3 år, med mulighet for forlengelse i 1 + 1år til, totalt 5 år. 

Publisert 22.12.2016
Brekkebakken

Statens vegvesen varsler oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 388 Utbedring av Brekkebakken. Planarbeidet skjer på vegne av Oppland fylkeskommune og i samarbeid med Ringebu kommune. 

Publisert 22.12.2016
E6 Tollmoen-Elstad

Kommunestyret har i k-sak 122/16 fastsatt planprogroam for reguleringsplan for E6 Elstad-Tollmoen. Både alternativ 1.1 og 1.3 fremmes som alternativer i reguleringsplanen.

 

 

Publisert 21.12.2016
IA nytt.jpg

Den 17. november fikk Ringebu kommune besøk av Rita Thomassen fra IA rådet i Oppland, da de var interessert i å høre mer om innholdet i vår vedtatte arbeidsgiverpolitikk. Det ble et hyggelig møte med fokus på inkluderende arbeidsliv, det fremmende perspektiv og tanker fremover med hensyn til forvaltning av arbeidsgiverpolitikken.

Rådmannen er stolt over at kommunen får oppmersomhet for arbeidsgiverpolitikken og mener at det er lagt ned mye godt arbeid fra våre ledere med å forvalte kommunens viktigste ressurs - den ansatte. For å lykkes med arbeidsgiverpolitkken må vi forankre arbeidet enda bedre ut på den enkelte tjenesteenhet, samt at alle parter må få informasjon og kunnskap om hva det vil si å jobbe etter det fremmende prinsippet.

Rådmannen starter med å invitere alle ledere og tillitsvalgte til et kurs i hovedavtalen i januar 2017. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre gode prosesser mellom partene for å utvikle gode tjenester i kommunen. Deretter vil det planlegges kurs for tillitsvalgte og verneombud for å gi informasjon og kunnskap om hvordan vi kan skape et enda bedre arbeidsfellesskap.

Artikkelen kan leses i sin helhet på: IA nytt desember 2016

Publisert 21.12.2016
Julehilsen Linåkertunet.jpg

Linåkertunet ønsker beboere, pårørende og ansatte en fredelig og god julehøytid.

 

 

Publisert 21.12.2016
Ku på Furusetra i Frydalen (2).JPG

Her kan du blant annet lese om viktige endringer i søknadsfristen for produksjonstilskudd og  annen nyttig informasjon knyttet til landbruket. 

Informasjonshefte fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, nr 2 -2016 (PDF, 2 MB)

Publisert 20.12.2016
vannmåler.jpg

 I disse dager sendes det ut avlesningskort for vannmåler til de som ikke har levert avlesning på sms. Frist for å rapportere avlesning er 31.12.16.

Publisert 19.12.2016
Bilde 5.jpg

God jul til alle på Linåkertunet fra oss på Fåvang skole

 

Publisert 16.12.2016
Svinslåa H4

Kommunestyret har i møte 13.12.2016 godkjent reguleringsplan for H4 Svinslåa F7.4.

Publisert 15.12.2016
Kvitfjelltoppen H15-H17

Kommunestyret vedtok 13.12.2016 endring av reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H15-H17. 

Publisert 15.12.2016
Gulltjønn 1

Endring av reguleringsplan for Skardhaugen/Kyrkjegardsfjellet er godkjent av kommunestyret. 

Publisert 09.12.2016
Vannmåleravlesing

I midten av desember vil det bli sendt ut sms til de som har vannmålere i kommunen, med beskjed om å lese av sin målerstand. 

Publisert 09.12.2016
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)

En stor dag for næringslivet på Fåvang. Ringebu kommune har idag 9.12. fått melding fra NVE om innvilget tilskudd på 9,7 mill kr til flomsikring / omkjøringsveg på Fåvang. Tilskuddet er i samsvar med kommunens søknad. Fra før har Oppland fylkeskommune også bevilget et tilskudd på 9,7 mill kr til prosjektet. Bedriftene i Fåvang næringspark har bevilget tilskudd på 2 mill kr til prosjektet i tillegg til fri grunn.

Publisert 09.12.2016
Gammel_lege.jpg

Vennligst ring og avtal tid for vaksinering, blodprøver, sårskift, øreskylling, osv.

I romjulen har Ringebu Legekontor vanlig åpningstid men er åpent kun for øyeblikkelig hjelp/akutte situasjoner.

Publisert 09.12.2016
Krystallen

Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst er vedtatt lagt ut til første gangs høring.

Publisert 08.12.2016
Publikumsrekord World Cup i Kvitfjell  2010

En avtale med Kvitfjell Alpinanlegg og Ringebu ungdomsråd er ingått. Avtalen innebærer at ungdom i alderen 13-19 år som er bosatt i Ringebu kommune får rabatt på Lillehammer Ski Pass (Kvitfjell, Hafjell, Gålå, Skeikampen og Sjusjøen) for sesongen 2016/17. Prisen er som følger 13-15 år kr 3.000, og 16 - 19 år kr 4.000. Keycard kommer i tilegg kr 75. Ordningen gjelder kun rabatt på sesongkort. Denne prisen kan ikke kombineres med andre rabatter som gis. Heiskortet kan kun kjøpes i Kvitfjell Alpinanlegg. 

Publisert 07.12.2016
Matavfallspose

Det har nå kommet en ny type plastpose for matavfall fra husholdninger.

Plastposen kan kjøpes i dagligvarebutikker i midtdalen. En rull (50 stk.) koster kr. 25,-. 

Publisert 05.12.2016
IMG_5887.JPG

Koding, en time med programmering.

 

 

 

 

Publisert 01.12.2016
Gammel_Web plugin

 

 

Det er lyst ut en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av lærebøker og andre læremidler til grunnskolene i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.

Publisert 30.11.2016
Gammel_Kaupanger.jpg

Søknadsfrist fra og med januar 2017 vil bli den 25. hver måned. 
Utbetalingsdato vil bli den 20. hver måned (måneden etter).
Bostøtte for desember 2016 utbetales den 10. januar 2017.

Publisert 29.11.2016
Rp Gullhaugkamp

Utvalg for plan og teknisk har vedtatt å legge forslag til ny reguleringsplan for Gullhaugkamp i Fåvang østfjell ut til første gangs høring. 

Publisert 29.11.2016
Gammelseteråsen 3

Kommunestyret vedtok 22.11.2016 endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen 3. 

Publisert 29.11.2016
IMG_2233.JPG

Tirsdag den 22. november ble den årlige markeringen av ansatte med 25 års tjenestetid i Ringebu kommune avholdt i Rådhuset. Det var i år 8 jubilanter.

Publisert 28.11.2016
Gågata i landsbyen Ringebu

Ringebu formannskap behandlet sak vedrørende oppdatering av kommunens politivedtekter med ny § 30 a - Kommunal håndheving - i sitt møte 24.11.2016. 

Publisert 28.11.2016
Ny E6 arbeidsmøte nov 2016

Fylkesmannen var i Ringebu på fredag, for å delta i befaring av alternativ trase for ny E6; ytre alternativ 1.1.

Publisert 24.11.2016
IMG_2601[2].JPG

Hjemmetjenesten inviterte givere til lunsj og demonstrasjon av hjelpemidler som vi har fått i gave. Vi takker Ringebu Eldresenter Aktivitetslag, Brekkom Sanitetsforening, Myhrgrenda Sanitetsforening og Hans Søreng for pengestøtten til innkjøp av elektronisk urinavleser og mobil personløfter.

Publisert 22.11.2016
Gammel_RK_KLODE_farge-01 (2).jpg

Entreprenør har nå trappet ned aktiviteten i Fåvang sentrum. Arbeidene tas opp igjen så snart som mulig til våren 2017, med en kontraktsfestet ferdigstillelse til 1. juni 2017. 

Publisert 21.11.2016
.

Ringebu kommune fikk før helga den endelige bekreftelsen på at 10 enslige mindreårige flyktninger blir fordelt til Ringebu og bosatt i bofellesskapet i Hageskogen, slik det har vært forutsatt. De første 5 kommer i januar-februar og de 5 siste blir bosatt senere på vinteren. IMDI skriver til Ringebu kommune at det nå er betydelig færre enslige mindreårige flyktninger som skal bosettes, og at prosessen med å avgjøre fordeling har tatt tid.

 

For kommunens del er det greit at de første blir bosatt på nyåret. - Vi er nå i slutten av november, og å bemanne opp for bosetting i desember og jula ville vært svært krevende. I og med at kommunestyrets vedtak om bosetting av enslige mindreårige flyktninger blir realisert fullt ut, får det ingen negative budsjettmessige konsekvenser, og planleggingen kan sluttføres. 

Publisert 17.11.2016
Vinterfesten_LOGO liten.png

Vinterfesten 2017 starter med World cup i Kvitfjell 25. og 26.februar og varer i uke 9,10 og 11.  Vi inviterer lag og foreninger samt private til å fylle Vinterfesten med arrangement som fenger liten og stor.

Publisert 15.11.2016
hansballens_dag_2.JPG

Torsdag den 10. november arrangerte vi håndballens dag til stor glede for elever og ansatte ved RUS. 

Publisert 15.11.2016
006.JPG

I anledning Nordisk bibliotekuke inviterer Ringebu folkebibliotek til bokprat og presentasjon av nyere nordisk litteratur torsdag 17.november kl.19.00. Sammen med biblioteksjefen på Nord-Fron bibliotek, Randi Nordlien Berg, har vi funnet fram en rekke litterære godbiter fra den nordiske bokhylle. I løpet av kvelden vil du stifte bekjentskap med elleville konger, søndagsbarnet Jalle, og en prestekone med enorm påvirkningskraft på menn... I tillegg blir det selvsagt kaffe og kaker, en uhøytidelig og spesiell quiz byr vi på også! Velkommen til en hyggelig stund på ditt lokale bibliotek!

Publisert 14.11.2016
Digital post

I likhet med mange andre offentlige virksomheter sender Ringebu kommune nå post til din digitale postkasse. Innbyggere som har opprettet digital postkasse vil motta posten i denne. De som ikke har opprettet digital postkasse vil motta posten via Altinn.

Publisert 14.11.2016
testing_av_VR_briller.jpg

Det jobbes aktivt med å finne nye måter å tilrettelegge for næringsutvikling i Ringebu kommune og stedsutvikling i Landsbyen Ringebu. I høst deltok Ringebu kommune på en studietur til Lund i Sverige, der innholdet var utarbeidet i samarbeid med representanter fra den tidligere innovasjonsavdelingen til universitetet i Lund, LU Open.

Publisert 13.06.2016
Gammel_2016-06-07 09.34.58.jpg

E6- utbyggingen sett med barnas øyne.

1.klasse på Fåvang var så heldige at de fikk være med på en kjøretur på ny E6 sammen med Silje Amundsen som jobber i Vegvesenet. Første stopp var på riggen i Ringebu, der vi fikk et innsyn i hva vi skulle møte på turen.

Bilde 1: Vi fikk is i etterkant av foredraget

Bilde 2 og 3: Fått på sikkerhetsutstyret og klare for bussturen.

Bilde 4: På utkikk etter salamandere i den nye dammen på Frya.

Bilde 5: Inngang til den nye tunnelen på Frya. 

Publisert 13.06.2016
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)

Ringebu kommune har god tradisjon for å ansette lærlinger, og også i år er det tatt inn flere på lærekontrakt.

Publisert 07.06.2016
Gammel_LKU på besøk på Linåkertunet

LKU har i 2016 valgt å legge møtene sine ute på enhetene som naturlig hører under deres område.

Tirsdag 07.06.2016 var LKU på Linåkertunet for å avholde sitt møte. Her fikk de en orientering om kommunens helse og omsorgstjenester fra de tre tjenestelederne.

Login for redigering