100% vikariat som fysioterapeut inn mot barn og unge

Ringebu kommune har ledig svangerskapsvikariat som fysioterapeut i 100% stilling fra 13.11.2017- 01.10.2018. 

Stillingen er organisert og lokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med, helsestasjonen,

legetjenesten og rus og psykisk helse. I tillegg har kommunen 2 årsverk som fysioterapeut,

hvorav den ene er turnus og 1,8 årsverk som ergoterapeut. Ringebu har tilsammen 3,15 avtalehjemler med private fysioterapeuter.

 

Fokusområde for stillingen er barn og unge i nært samarbeid med helsestasjonen.

Vi søker etter en faglig engasjert og lojal person, med gode samarbeidsevner. Evne til å arbeide

selvstendig og til å tenke helhetlig vil bli sterkt vektlagt. Det er ønskelig med erfaring fra

kommunehelsetjenesten. Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og beherske norsk eller

et annet skandinavisk språk. Helsesenteret disponerer to leasingbiler, men søker må også kunne

disponere egen bil.

 

Arbeidsoppgaver for stillingen vil bla være:

•             Kommunale fysioterapioppgaver 0-18

•             Forebyggende helsearbeid

•             Samarbeid med helsestasjon, barnehage og skole

•             Hjelpemiddelformidling til barn og unge

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder av helse og

mestring Marit Listad på tlf. 61 28 39 30/97 04 51 24 eller e-post marit.listad@ringebu.kommune.no

Intervju og tilsetting vil bli gjort fra uke 36/37.

 

Søknadsfrist 28. 08.2017.

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. Offentleglova §25-2. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf.barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §19. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos  Berit Aarnes på telefon 61 28 33 03 eller e-post berit.aarnes@ringebu.kommune.no. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og velge fanen «Skjema». 

Søknader som ikke er registrert elektronisk vil bli returnert og ikke tatt med i vurderingen.

Søknaden må merkes med saksnr. 17/1852