GUDBRANDSDALKONFERANSE - INNOVASJON I EN HELSE OG OMSORGSTJENESTE SOM ER PÅ VEI

Gammel_IMG_4557.JPG - Klikk for stort bilde

-EN LOKAL HELSEKONFERANSE MED NYTTIG INNHOLD!

Velkommen til en lokal helsekonferanse på fjellet i Gudbrandsdalen!

TIDSPUNKT: 10.-11. OKTOBER 2017
STED: Spidsbergseter høgfjellshotell, Venabygdsfjellet –Ringebu
MÅLGRUPPE: ledere innen helse og omsorg, kommunalsjefer, rådmenn, politikere og andre interesserte


PRIS: kr 3800,- som dekker konferanseavgift, overnatting og full pensjon, dag pakke kr 1200,- som dekker konferanseavgift og lunsj

BINDENDE PÅMELDING HER INNEN 17. JULI, faktura sendes ut i etterkant!

PROGRAM DAG 1:

09.00-10.00        Innsjekk, registrering, kaffe/te og rundstykker

10.00-10.20        Åpning av konferansen v/rådmannen - Kulturelt innslag

10.20-11.20        Trenger vi innovasjon innenfor helse og omsorg? v/ Kåre Hagen

11.20-11.30        pause

11.30-12.00        Omsorg 3.0, bygging av en innovasjons- og delingskultur på tvers av kommuner v/Håkon Ludvigsen og Arild Kongsrud

12.00-12.30        Enhetlig og helhetlig ledelse i helse og omsorg – hva er nytten? V/Berit Aarnes

12.30-13.30        LUNSJ

13.30-14.30        Frivillighetens rolle i fremtidig helse og omsorgstjenester V/Odd Einar Dørum

14.30-14.40        Pause, kaffe/frukt

14.40-14.45        Filmsnutt

14.45-15.05        Trygghet og tidlig innsats for eldre v/  Solveig Fossum Nymoen, Øyer

15.05-15.35        Rus og psykisk helse, erfaringer fra landsomfattende tilsyn og fokus for kommunene etter 2020 v/ Heidi Fæste , Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

15.35-16.05        Helse og omsorg i Ringebu på vei mot 2028, Kvalitets og utviklingsplan v/ Britt Åse

16.05-16.20        Oppsummering av dagen

16.20-18.30        Lufting langs stier eller en tur i Karlskrona fjellbad som har steam bad, boblebad, flere badstuer, motstrøms anlegg, klatrevegg, fossefall m.m

18.30-19.00        Vi møtes før middag i «akevittfjøset», kort foredrag om Spidsbergseter «fra seter til høgfjellshotell»

19.00                   Middag, kulturelt innslag, sosial «mingling

 

 

PROGRAM DAG 2:         

07.30-08.30        Frokost

08.30-09.00        Hva skjer i Ringebu - landsbyen og fjellet! v/ Britt Åse Høyesveen

08.55-09.00        Filmsnutt

09.00-09.30        Velferdsteknologi i nye Øyer helsehus – regional satsning v/Christian Hoff og Ingrid Rugsveen

09.30-09.45        Pause

09.45-10.15        Fleksibilitet og turnusplanlegging i fellesskap = storturnus v/Arild Kongsrud, Ringebu

10.15-10.45        Lean verktøy kan brukes til så mangt v/Ole Edgar Sveen, Gausdal

10.45-11.00        Kaffe, utsjekk

11.00-11.30        Hvordan legge til rette for gode opplæringsløp for lærlinger v/Bente Indergård, Ringebu

11.30-12.00        SMARTsam, ved Bodil Bach og Marit Dammen

12.00-13.00        Lunsj

13.00-13.30        Tjenestedesign, v/ Audun Amdahl, Lillehammer

13.30-14.15        Pårørenderollen, foreleser er ikke endelig avklart

14.15-14.30        Oppsummering, vel hjem