Ledig stilling i Fellestjenesten som rådgiver økonomi / HR

Nå har DU muligheten til å få en fast 100 % rådgiverstilling i Ringebu, det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen!Fellestjenesten 2015.jpg - Klikk for stort bilde

Fellestjenesten har en sentral rolle i organisasjonen med viktige felles stabs- og støttefunksjoner innen flere områder som personal, økonomi, arkiv, IKT, lønn, innbyggertorg under utvikling, politisk sekretariat, valgarbeid og kantine. Vår visjon er at alle møter med Ringebu kommune skal være gode møter.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak dreie seg om rådgivning, opplæring og utviklingsrettede oppgaver innen fagfeltene økonomi og HR.

Vi søker en allsidig person som har økonomisk / administrativ utdanning på høyskolenivå/bachelornivå. Det er ønskelig med erfaring fra kommuneøkonomi, og det er en fordel om du har HR/personalkompetanse. Du får muligheten til en variert stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø og i en kommune hvor det satses på utvikling og kontinuerlig forbedring.

Søker må ha kompetanse i bruk av digitalt verktøy, ha gode samarbeidsevner, være utviklingsorientert, serviceinnstilt, allsidig og ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne.strategi og utvikling-7837_foto_Tor-Ivan_Boine.jpg - Klikk for stort bilde

 

Utviklingen av vår organisasjon er en kontinuerlig prosess, og den som blir tilsatt må være åpen for endringer i organisering, ansvarsområde og oppgaver.

Er du litt fristet, men usikker på om du skal søke? Da oppfordrer vi enten til å ta kontakt, eller bare å ta sjansen og sende din søknad i dag!

Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser og faglige utfordringer.

Hos oss har vi et trivelig og uformelt arbeidsmiljø, fleksitidsordning, gunstig pensjonsordning, godtgjøring for bruk av egen bil etter kommunens reiseregulativ, samt et godt og tverrfaglig kompetansemiljø.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi søker å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, samt personer med nedsatt funksjonsevne.
 

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos tjenesteleder for Fellestjenesten, Bente Indergård, på epost: bente.indergard@ringebu.kommune.no eller ved å ta kontakt på mobil: 99108182

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. offentleglova § 25, 2. punktum. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Kopi av attester og vitnemål, medbringes ved et eventuelt intervju. Det søkes på elektronisk søknadsskjema www.ringebu.kommune.no. Søknaden merkes med saksnummer: 17/2544.

Søknadsfrist: 08.01.18