Lyst på ny jobb i Ringebu kommune - forlenget frist!

Hei! Har du tenkt at du er aktuell for en av våre ledige stillinger? Ringebu kommune ønsker ikke å gå glipp av gode lederkandidater til våre stillinger, så Britt Åse Høyesveen tar gjerne imot en uforpliktende telefon fra deg som vil ha en prat om eks. tjenestelederstillingen for hjemmebaserte tjenester. Ring nå eller når som helst på tlf. 40 24 77 97. Er det opptatt, ringes du opp igjen så snart som mulig. Søknadsfristen er forlenget til 2.februar 2018. Hilsen Britt Åse Høyesveen, tlf. som over og e-post: bah@ringebu.kommune.no.

PSSST - Hjelp Ringebu til å nå gode kandidater og gode kandidater til å se muligheten hos oss ved å dele denne på sida di eller på sida til en du tenker er aktuell for stillingen. Takk for hjelpen!

Ringebu kommunes verdier: raus-solid-spenstig - Klikk for stort bilde  

Publisert av Britt Åse Høyesveen. Sist endret 12.01.2018

Vil du være med å skape framtidas helse- og omsorgstjenester i Ringebu?

Vi søker deg som vil lede vår hjemmetjeneste, og være én av tre samarbeidende tjenesteledere i helse- og omsorgsområdet. Vi tilbyr et helhetlig ansvar og et vidt handlingsrom, med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Du oppfordres til å ta kontakt for å høre mer.


Stillingen som tjenesteleder for hjemmetjenester er ledig fra 01.01.2018. Ringebu kommune har en administrativ organisering med to ansvarsnivå, og tjenesteleder inngår i rådmannens utvidede ledergruppe.
Helse og omsorg består av tre tjenesteenheter; hjemmetjenester, helse og mestring og Linåkertunet HDO. Vi er en dynamisk organisasjon som hele tiden ser etter gode måter å organisere og utvikle tjenestene på. Hjemmetjenestene er nå delt i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder (administrative stillinger). Avdelingene er; hjemmetjenesten sør, hjemmetjenesten nord og hjemmetjenesten miljøterapi. Vi ser på mindre endringer i fordeling av ansvar og oppgaver. Du vil som leder bli sterkt delaktig i denne prosessen.

Ringebu samarbeider med tre kommuner i helseregion Sør-Gudbrandsdal (Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner). I samarbeidet inngår intermediær avdeling, KAD-plasser, legevakt, frisklivssentral og miljørettet helsevern. Kommunene tar hver sine ansvar for fagområder på vegne av de samarbeidende kommunene.
Ringebu kommune satser bevisst på lederutvikling, og har et spesielt fokus på innovasjon og digitalisering (herunder velferdsteknologi). Kommunen arbeider aktivt med LEAN og har miljøsertifisert alle arbeidsplasser.

Tjenesteleder har fullt personal- og økonomiansvar, vide fullmakter og et stort handlingsrom. Alle tre tjenestelederne i helse og omsorg har kontor ved Linåkertunet og samarbeider tett om forbedring og utvikling av tjenestene. Helhetstenkning gjennomsyrer alt plan- og økonomiarbeid. Tjenestelederne har sammen ledet arbeidet med én turnus for hele helse og omsorg, etablert kontor for tildeling av tjenester, har utformet tildelingskriterier, har etablert egen vikarpool og en egen sykepleierturnus. Kreative prosesser brukes aktivt i forbedringsarbeidet.

Vi søker en raus, solid og spenstig leder med høyere utdanning og erfaring fra relevante fagområder. Du arbeider systematisk, er utviklingsorientert, har god kjennskap til digitale verktøy og ønsker å videreutvikle helse og omsorgstjenestene i Ringebu kommune. Søker må ha førerkort og disponere egen bil. Menn oppfordres til å søke.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Minimum 3 år høgskole- eller universitetsutdanning innen fagfeltet.
• Ledererfaring
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Hva kan vi tilby?
• Varierte og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
• Du inngår i rådmannens ledergruppe og ledernettverk som er sammensatt tverrfaglig.
• Vi tilbyr lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger.
• Fleksibel arbeidstid

Søknadsfrist er forlenget til 02.02.2018
Informasjon om hjemmetjenester og Ringebu kommune finner du under www.ringebu.kommune.no Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kommunalsjef Britt Åse Høyesveen tlf. 402 47 797 evt. bah@ringebu.kommune.no eller rådmann Per H. Lervåg på telefon 61 28 30 02 / 99 25 65 79 evt per.h.lervag@ringebu.kommune.no.


Intervju og tilsetting vil starte i uke 7.
Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn med elektronisk skjema vil bli vurdert. Kommunen praktiserer meroffentlighet og opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.


Du kan søke stilling ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på ledig stilling». Søknaden merkes med saksnummer 17/2563.
Følg med på annonseringer fra Ringebu kommune.