NAV Ringebu - ledig stilling som veileder fra 1. november 2017

Ringeu rådhus - Klikk for stort bilde

NAV Ringebu søker etter veileder i 100% fast stiling fra 1. november 2017.

NAV Ringebu er lokalisert i Ringebu Rådhus og har 10 tilsatte. NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. 

Ansvarsområde:

Å jobbe helhetlig med kommunens innbyggere som har behov for bistand i ulike faser av livet med målsetting om å gjøre brukeren i stand til egenforsørgelse. Dette gjennom å øke eller etablere deltakelse i arbeidslivet, utdanning eller annen aktivitet, sikring av økonomi gjennom å bruke de virkemidler NAV har til disposisjon.

Arbeidet skjer i tett samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonskrav:

  • 3-årig relevant høgskoleutdanning
  • relevant arbeidserfaring
  • det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet
  • god evne til samhandling, er god på kommunikasjon og motivasjon, og evner å se muligheter for brukerne
  • meget gode datakunnskaper

Vi kan tilby:

  • et godt arbeidsmiljø, og spennende og meningsfylte oppgaver
  • god offentlig pensjonsordning i KLP
  • lønn etter avtale

Søker må disponere egen bil. For nærmere info kontakt NAV-leder Per Morten Nyeng (tlf. 48115594), per.morten.nyeng@nav.no, se www.nav.no eller www.ringebu.kommune.no .

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er kommunal tilsetting i stillingen. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”selvbetjening” og ”søknad på stilling”.

Søknaden med cv (ikke send med kopi av attester/vitnemål) må merkes med saksnr. 17/1145. Søknadsfrist 06.06.17.