Prosjektmedarbeidere/Prosjektledere

Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel) - Klikk for stort bilde Ringebu kommune står foran flere større og mindre bygg- og anleggsprosjekter og søker to erfarne prosjektmedarbeidere/prosjektledere i fast stilling.
Vi søker handlekraftige personer med relevant utdanning fortrinnsvis innenfor fagområdene: bygg, veg, vann og avløp samt med erfaring fra planlegging og gjennomføring av prosjekter.
Stillingene inngår i et felles fagmiljø innenfor enheten Plan og teknisk.
Stillingenes hovedoppgaver vil være prosjekt- og byggeledelse med ansvar for gjennomføring av prosjekt innenfor gitte rammer. Andre oppgaver innenfor virksomhetsområdene vil kunne bli tillagt. Stillingene vil medføre utstrakt kontakt med innbyggere, brukere, konsulenter og arkitekter.

Kvalifikasjoner:

  • Det er ønskelig med relevant erfaring fra rådgivende ingeniørfirma, byggherreorganisasjon, prosjekteringserfaring eller anleggserfaring innen fagområdene bygg / eiendom eller vei, vann og avløp.
  • Faglig relevant høyskole/ingeniørutdannelse.
  • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Evne til å arbeide strukturert og med selvstendige arbeidsoppgaver.
  • Søkeren vil måtte disponere egen bil i tjenesten.
  • Nyutdannede vil også bli vurdert
Personlige egnethet vil bli vektlagt.


Arbeidsoppgaver:


Ansvar for å følge opp bygge- anleggsprosjekter på vegne av oppdragsgiver.
Stikkord arbeidsoppgaver:
  • Prosjektledelse
  • Totalansvar for å lede og gjennomføre prosjekter fra planleggingsfasen til ferdigstillelse. Planlegging, budsjettering, innkjøpsfunksjoner, byggeledelse, kontraktsoppfølging og overlevering.
  • Etablering av rutiner og utarbeiding av maler for prosjektgjennomføring.
  • Prosjekteringsoppgaver kan være aktuelt dersom søker har slik kompetanse.

Vi kan tilby:

Stor frihet til å organisere egen arbeidshverdag (fleksibel arbeidstidsordning).
Fordelaktig pensjonsordning og forsikringsvilkår
Kjøregodtgjørelse i hht. regulativ.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår.
Stillingene er ledig for snarest mulig tiltredelse. Gode muligheter for egenutvikling. Trivelig og godt arbeidsmiljø. Organisasjon med god kompetanse.
Lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner.
 

Søknadsfrist : 01.09.2017

 
Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Nærmere opplysninger om stillingene fås hos prosjektingeniør Per Kristian Simengård på telefon 61 28 30 66 / 952 73 168,  e-post per.kristian.simengaard@ringebu.kommune.no. eller tjenesteleder  ved plan og teknisk  Jostein Gaarderløkken, tlf. 61 28 30 72 / 977 51 103, jostein.garderlokken@ringebu.kommune.no
 
Søknaden sendes elektronisk ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”søknadsenter  og ”søknad på stilling”. 
 
Søknaden merkes: prosjektmedarbeider Plan og teknisk, sak 17/1779
Publisert av John Ole Sørsveen. Sist endret 17.07.2017