Barnehagesatser - moderasjonsordning

Barnehagesatser

Alle barnehagene i Ringebu kommune følger den nasjonale maksprisen for barnehager. Maksprisen fra 1.januar 2019 er satt til 2990.- pr måned. Dette er prisen for en 5 dagers plass.  Eventuelle matpriser kommer i tillegg.

Moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, har dere rett på redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder dette for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 533 500

kroner. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

 

Gratis kjernetid for 3- 4- og 5-åringer.

 3- 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for

familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 533 500 kroner.

Søknad om moderasjon gjøres på eget skjema, som fås i barnehagen eller du finner skjema på barnehagens hjemmesider.

Se føringene nasjonalt på WWW.UDIR.no

SØKNADSFRIST:

Søknadsfrist for hele barnehageåret 2018-2019 er: 01.08 2018

Frist for søknader gjennom året er den 1. i hver måned og blir behandlet med virkning fra påfølgende måned. Søknader har ikke tilbakevirkende kraft.

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får du søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

 

 

Kontaktperson

Hilde Dalberg
Hilde Dalberg
Tjenesteleder
Tlf: 61 24 57 10