Råd og utvalg

Samarbeidsutvalget og Brukerrådet skal sikre foreldrenes mulighet til å påvirke barnehagens innhold.

Kontaktperson

Hilde Dalberg
Hilde Dalberg
Tjenesteleder
Tlf: 61 24 57 10