Viktig melding

Hva er Barnevernvakten?

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i Lov om barnevern.

Telefonnummeret til vår barnevernvakt er: 40 40 40 15.

Barnevernvakta er tilgjengelig etter ordinær arbeidstid fra kl. 15.00 til 08.00, samt i helger og ved helligdager.

Barnevernvakten samarbeider både med barn og unges nettverk og offentlig ansatte. Sistnevnte er ofte personer ansatt i hjelpeapparatet, skole eller helsepersonell som kommer i kontakt med barn, ungdom og deres foreldre.

Alle kan varsle om en akuttsituasjon. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnvernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

Barnevernvaktene i Norge er ulikt organisert. Enkelte tar kun imot akutte henvendelser og åpner når barneverntjenestens kontor stenger. Andre er åpne på dagtid og tar også imot og følger opp bekymringsmeldinger som ikke er akutte.  I tillegg er det noen barneverntjenester som har en bakvaktordning. Mange av disse er interkommunale, d.v.s. at en og samme barnevernvakt betjener flere kommuner.

Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste har inngått et samarbeid med Ringsaker Interkommunale Barnevernvakt.