Jobbe for barnevernet

Vanligvis blir det lyst ut ledige stillinger på Ringebu kommunes nettsider. Se her.

Alle som skal ha oppdrag for barneverntjenesten må levere godkjent politiattest. For oppdrag som innebærer overnatting, kreves også helseattest.

Ta kontakt med barneverntjenesten på tlf. 90927968 eller 48244283 for mer informasjon.

Besøkshjem:

Vi har jevnlig behov for familier som kan ta i mot et barn eller flere søsken en helg eller flere i måneden. Barnet deltar da på vanlige familieaktiviteter sammen med dere. For avlønning gjelder faste statlige satser på arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning.
Hvis du ønsker du å være besøkshjem, så er det fint om du sender et utfylt egenpresentasjonsskjema på epost til oss på mgbv@ringebu.kommune.no Egenpresentasjonsskjema finner du her

 

Støttekontakt/ miljøarbeider for barn/ungdom:

Mange barn/ungdommer har behov for noen som kan hjelpe dem ut på sosiale aktiviteter, kanskje trenger de noen som kan hjelpe dem å komme inn i en fast fritidsaktivitet, eller bare noen som de kan bake sammen med, eller noen som kan lytte til dem og være en god rollemodell. Aktivitetsbehov og omfang varierer, men ofte er det behov for mellom 3-6 t i uka.

Ønsker du å bli støttekontakt ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 48244283 eller 90927968.

 

Miljøarbeider for foreldre:

Noen foreldre trenger noen som kan komme hjem til dem for å hjelpe dem å lage gode leggerutiner, måltidssituasjoner, hjelpe dem med å få organisert lekser og fritidsaktiviteter m.m. Til det trenger vi gjerne voksne som har erfaring med å hjelpe andre.

Ønsker du å være miljøarbeider, se om vi har ledig stilling her.

 

Vertsfamilie med hybel:

Noen ungdommer rundt 18 år har behov for støtte til å bo utenfor hjemmet. Da ønsker vi en familie som har en ledig hybel i huset sitt. Barneverntjenesten betaler arbeidsgodtgjørelse til en av de voksne i familien, og utgifter til hybelleie blir dekket. Oppdraget kan bestå av å vekke ungdommen før skolen hver dag, hjelpe ungdommen med å lage gode rutiner for måltid, lekser, handling, disponere penger, samt å invitere han/henne på middag/kveldsmat et par ganger i uka. Det viktige for ungdommen er å bli sett hver dag av en voksen som bryr seg om hvordan det går.

Om dere ønsker å være vertsfamilie, ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 90927968 eller 48244283.

 

Fosterhjem:

Om du ønsker å være fosterhjem for noen du kjenner, så ring barneverntjenesten på telefon 45636107 eller 90994771. 

Om du ønsker å være fosterhjem for et barn/ungdom, ta kontakt med Bufetat v/fosterhjemstjenesten på tlf. 46616610

Bufetat avholder jevnlig informasjonsmøter om fosterhjem. Finn informasjon om når neste informasjonsmøte skal være og generelt om fosterhjemstjenesten tilbud her:

Fosterhjemstjenesten

Les mer om fosterhjem her:

Om fosterhjem

 

Saksbehandler/ barnevernkonsulent/ veileder:

Stillinger som barnevernkonsulent/veileder blir lyst ut på ringebu.kommune.no, når de er ledige. Se her.