Ringebu kommune er i gang med planlegging av lekeplasser i Vålebru og på Fåvang. I Fåvang er det regulert et areal til ny lekeplass i Nesseskogen park, se rød avgrensning på flyfoto. I Ringebu skal eksisterende lekepark utvides og oppgraderes. 

               

 

  

Midt- Gudbrandsdal barneverntjeneste vil rette en stor takk til Bruktssalg i Ringebu for bidrag med flotte gaver/gavekort til flere heldige familier i Ringebu.

Dette settes stor pris på!

Tusen takk.

 

 

Midt- Gudbrandsdal barneverntjeneste vil rette en stor takk til Ringebu Sanitetsforening, for nok en gang å bidra med flotte gaver til flere heldige familier.

Dette settes stor pris på!

Tusen takk.

 

Informasjonsmøte om fosterhjem

Kan du tenke deg å bli fosterhjem, men er usikker på hva det innebærer eller om du er den rette personen for oppgaven? Hver 14. dag inviterer fosterhjemstjenesten, Bufetat, til digitale informasjonsmøter der du kan stille spørsmål og få svar på det du lurer på. Neste informasjonsmøte er 24. mars.

 

Alt du trenger for å delta på møtet er et varmt hjerte og åpent sinn, samt en PC med nettilgang. En rådgiver fra fosterhjemstjenesten og en erfaren fostermor leder møtet og deler av sine erfaringer.

Påmelding og mer informasjon finner du på fosterhjemstjenestens nettsider

 

 

 

 

 

Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste vil rette en stor takk til Lions klubbene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, Ringebu sanitetsforening og familien Fjeldstad på Fåvang, for generøse gaver til flere familier nå før jul.

Dette utgjør en stor forskjell for mange i førjulstiden.

Tusen takk!

Med ønske om en god og fredelig jul til dere alle fra oss i MGBV.


Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste vil rette en stor takk til Lions klubbene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, samt Ringebu sanitetsforening for gaver og bidrag slik at vi kunne glede noen av våre familier litt ekstra denne julen.

MGBV vil også takke en anonym giver som har gitt et generøst bidrag til formålet. Dette har utgjort en stor forskjell for mange, og det har vært et særdeles trivelig oppdrag for våre ansatte å få levere dette nå i en spesiell førjulstid.

Med ønske om en god og fredelig jul til dere alle fra oss i MGBV.

I forbindelsen sammenslåingen til en interkommunal barneverntjeneste  ba vi skolen og barnehager om å lage noe som kunne pryde veggene i våre nye lokaler.

 

Dette er det fantastisk nydlige resultatet fra Ringebubarnehagene!  

Syv BarnevernsProffer og syv barnevernledere har gått sammen om å skrive en helt ny fagbok: Barnas barnevern – trygt, nyttig og samarbeidende for barn. 

 

Slik blir det nye barnevernet

Barnevernet over hele landet står foran endringer som vil gi et mer åpent og samordnet barnevern.