Viktig melding

Vi trenger deg

Bli besøkshjem du også!

Ill.foto: ByAxel

Vi trenger stadig nye besøkshjem og fosterhjem til de barna vi jobber med. 

Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer om hva dette innebærer, eller se her for mer informasjon. 

Mer informasjon om avlønning finner du på KS sine sider: veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem

Artikkelliste