Giverglede!


Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste vil rette en stor takk til Lions klubbene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, samt Ringebu sanitetsforening for gaver og bidrag slik at vi kunne glede noen av våre familier litt ekstra denne julen.

MGBV vil også takke en anonym giver som har gitt et generøst bidrag til formålet. Dette har utgjort en stor forskjell for mange, og det har vært et særdeles trivelig oppdrag for våre ansatte å få levere dette nå i en spesiell førjulstid.

Med ønske om en god og fredelig jul til dere alle fra oss i MGBV.