Viktig melding

Nye lekeparker i Ringebu og på Fåvang

Ringebu kommune er i gang med planlegging av lekeplasser i Vålebru og på Fåvang. I Fåvang er det regulert et areal til ny lekeplass i Nesseskogen park, se rød avgrensning på flyfoto. I Ringebu skal eksisterende lekepark utvides og oppgraderes. 

               

 

  

Målet er at lekearealene skal bli velfungerende møteplasser for små (og store) innbyggere, bidra med stoppeffekt for tilreisende og forskjønning av sentrumsområdene. 

Du kan sende innspill til Ringebu kommune : post@ringebu.kommune.no innen 1. august 2022. 

Her kan du lese oppsummering av innspill (PDF, 226 kB) til oppgradering av lekeparken i Ringebu som kommunen mottok i åpent møte 16. juni, og i forbindelse med arbeidet med ny sentrumsplan. 

Her kan du lese oppsummering av innspill (PDF, 853 kB) til ny lekepark i Nesseskogen park på Fåvang som vi mottok i åpent møte 22. juni.