Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til skolen mandag 17.august! Målet er at det skal være til en skolehverdag som oppleves mest mulig normal, samtidig som skolene viderefører de fleste av de smitteforebyggende tiltakene fra våren 2020. Trafikklys-modellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene. Ved skolestart er skolene på gult nivå. Det er smittesituasjonen i samfunnet som avgjør hvilket nivå skolen skal følge, og dette er en helsefaglig vurdering. Dere kan lese mer om tiltakene på de ulike nivåene for skole, SFO og skoleskyss her.

Fåvang skole:
2.-7.klasse møter kl 08.15
1.klasse møter kl 09.00

Ringebu skole:
Alle elever møter på skoleplassen kl 08.30 

SFO Fåvang skole og Ringebu skole: 
Åpner til vanlig tid første skoledag.

Ringebu ungdomsskole:
Alle elever møter klassevis på skoleplassen kl 08.30

Skoleskyss: 
På rutetabellene kan du lese deg fram til når omtrent bussen kommer til din holdeplass, Rutetabeller Innlandstrafikk.

Rutetabeller som er aktuelle for elever i grunnskolen i Ringebu er:
Rute 250 Hovde-Ringebu-Vinstra/Vinstra-Ringebu-Hovde
Rute 251 Ringebu-Brekkom/Ringebu-Brekkom
Rute 252 Losna-Fåvang-Ringebu/Ringebu-Fåvang-Losna
Rute 253 Ringebu-Fåvang-Brekkom/Fåvang-Ringebu
Rute 254 Vinstra-Ringebu-Tretten/Krekkevika-Ringebu-Vinstra
Rute 142 Bismo-Otta-Lillehammer/Lillehammer-Otta-Bismo

Det er viktig å finne igjen skysskortene fra i fjor. De vil bli oppdatert når de settes i kortautomaten på bussen ved skolestart.

2. klassingene vil få utdelt skysskort på skolen ettersom de i fjor hadde refleksbrikke som skysskort. Nye skysselever vil også få utdelt skysskort, det gjelder også årets førsteklassinger ettersom ordningen med refleksbrikker er avviklet. Det er bare elever som har skyss med buss som har skysskort. 

Elever som bor på strekninger der det ikke går ordinære busser etter rutetabellene blir kjørt med drosjer fra Ringebu Taxi eller minibuss fra Haverstad Turbiler. De må ta kontakt med Ringebu Taxi telefonnummer  61 28 07 10 eller Haverstad Turbiler telefonnummer 976 60 000 når det nærmer seg skolestart for å få vite hvordan drosja/minibussen kjører og når omtrent drosja/minibussen er på den holdeplassen eleven skal hentes. Dette planlegges i disse dager og mot slutten av uke 33 vil dette være klart. Haverstad Turbiler kjører rutene fra holdeplassene Rudderud, Gudbrandsdalsvegen 471-555, Rankleiv og Krysset på morgenen, og ellers forskjellige ruter hjem fra skolen. De andre drosjerutene på morgenen kjøres av Ringebu Taxi.
Ringebu Taxi og Haverstad Turbiler får lister fra Innlandet fylkeskommune over hvilke elever som skal være med på turene.

Det presiseres at elever med drosjeskyss skal gå til holdeplass på lik linje med elever med buss-skyss. På strekninger med få elever erstatter drosja buss. Unntak er elever med rett til spesialskyss, de kan i noen tilfeller hentes hjemme. Er det dager drosjeelever ikke skal benytte skysstilbudet (eleven er syk, bedt seg fri m.m.), er foresatte ansvarlige for å varsle drosjene slik at de har oversikt.                                                                                                                                                                      
Ellers er det mye nyttig informasjon om skoleskyssen på Innlandstrafikk. Dette anbefaler vi at dere tar en titt på.

Alle skolene får lister med oversikt over skysstilbudet til hver enkelt elev.
Spørsmål om skoleskyss kan stilles til Gry Aanna (tlf 45 37 67 48 / Gry.Aanna@ringebu.kommune.no)

Elever har ikke rett på skyss til eller fra leksehjelp og SFO

Skolerute 2020/2021


 

 

 

Som følge av Koronasituasjonen må foreldremøtet med Stine Sofie Stiftelsen 14.april avlyses

Møtet blir satt opp igjen til høsten.
 

Oppland fylkeskommune har sendt ut følgende informasjon torsdag 04.04. kl 16.10:

Skoleskyssen vil gå som normalt fra i morgen tidlig, men det må regnes med litt forsinkelser i starten.

F
ølg med på oppdatering på Opplandstrafikk sin nettside: https://www.opplandstrafikk.no/