Priser og redusert betaling

 

 Sats

Gjeldende sats 2021

 

Bruk av 6 t/u eller mindre Kr.   921,- pr. mnd.  
Bruk av 11 t/u ned til 6 t/u Kr. 1515,- pr. mnd.  
Bruk av 16 t/u ned til 11 t/u Kr. 2090,- pr. mnd.  
Bruk av 24 t/u ned til 16 t/u Kr. 2682,- pr. mnd.  
Måltid per dag (inkludert i pris) Kr. 10,32 pr. dag  
Kjøp av enkelttimer Kr. 77,80 pr. time  
  • Antall timer pr.uke kan være en snittberegning for de som går i turnus.
  • Tilfeldige timer kan brukes ved uforutsette situasjoner som kan oppstå :
    kr. 77,80.- pr. time.
  • 50 % søskenmoderasjon
  • Oppsigelsen er på to mnd., og oppsigelsen må være skriftlig.

 

Redusert betaling på SFO 

Det er mulig å søke om redusert betaling for elever på 1. og 2.trinn dersom prisen for SFO-plass overstiger 6% av samlet brutto inntekt. Det tilbys også gratis SFO for barn med særskilte behov i 5.-7.trinn. 

Les mer om ordningen her

Søknad sendes via Visma, der du logger inn med bankID eller MinID.  Husk å laste opp dokumentasjon.

Veiledning - hvordan søke redusert betaling (PDF, 326 kB)

Trenger du hjelp med søknaden tar du kontakt med assisterende rektor ved din skole.