Priser og redusert betaling

 

 Sats

Gjeldende sats 2022

 

Bruk av 6 t/u eller mindre Kr.   938,- pr. mnd.  
Bruk av 11 t/u ned til 6 t/u Kr. 1542,- pr. mnd.  
Bruk av 16 t/u ned til 11 t/u Kr. 2128,- pr. mnd.  
Bruk av 24 t/u ned til 16 t/u Kr. 2730,- pr. mnd.  
Måltid per dag (inkludert i pris) Kr. 10,51 pr. dag  
Kjøp av enkelttimer Kr. 78,79 pr. time  
  • Fast SFO-plass inkluderer måltid.
  • Antall timer pr.uke kan være en snittberegning for de som går i turnus.
  • 50 % søskenmoderasjon.
  • Foreldrebetaling på SFO-opphold (eksl. måltid) settes til maks. 6% av husstandens bruttoinntekt (særskilt søknad)
  • Oppsigelsestid er to mnd. Oppsigelsen skal være skriftlig.
  • For øvrige forhold vises det til vedtektene.

Les mer om redusert foreldrebetaling her

Søknad sendes via Visma, der du logger inn med bankID eller MinID.  Husk å laste opp dokumentasjon.

Veiledning - hvordan søke redusert betaling (PDF, 326 kB)

Trenger du hjelp med søknaden tar du kontakt med assisterende rektor ved din skole.