Priser og redusert betaling

 

 Sats

Gjeldende sats 2020 

 

Bruk av 6 t/u eller mindre Kr.   892,-  
Bruk av 11 t/u ned til 6 t/u Kr. 1468,-  
Bruk av 16 t/u ned til 11 t/u Kr. 2034,-  
Bruk av 22 t/u ned til 16 t/u Kr. 2599,-  
  • Antall timer pr.uke kan være en snittberegning for de som går i turnus.
  • Tilfeldige timer kan brukes ved uforutsette situasjoner som kan oppstå :
    kr. 75.- pr. time.
  • 50 % søskenmoderasjon
  • Oppsigelsen er på to mnd., og oppsigelsen må være skriftlig.

 

Redusert betaling på SFO 

Det er mulig å søke om redusert betaling for elever på 1. og 2.trinn dersom prisen for SFO-plass overstiger 6% av samlet brutto inntekt. Det tilbys også gratis SFO for barn med særskilte behov i 5.-7.trinn. 

Les mer om ordningen her

Søknadskjema kommer her i løpet av september. 

Godkjente søknader som kommer før 31.oktober 2020 vil få tilbakevirkende kraft fra 1. august.