Tjenestebeskrivelse for fagområdet plan

1. HVILKET OMRÅDE GJELDER TJENESTEN FOR

  • Veiledning og behandling av private reguleringsforslag (planer).
  • Dispensasjonsbehandling og reguleringsendringer.


2. MÅL MED TJENESTEN

  • Gi ryddig veiledning med den hensikt å bidra til at ønskede planer/tiltak kan realiseres innenfor rammene i lov, forskrift og vedtekter.
  • Tilrettelegge og gjennomføre alle lokale oppgaver og tiltak som plan-og bygningsloven med forskrifter krever, i tråd med overordnet planverk.


3. HVA DU KAN FORVENTE DEG AV OSS ?

  • Vi skal gi deg god og ryddig informasjon.
  • Tjenesten skal utføres uten unødige forsinkelser.

Kontaktperson

Wenche Hagestuen Dale
Kommuneplanlegger
Mob: 484 97 439
Ingvild Nesset
Ingvild Nesset
Arealplanlegger
Mob: 484 97 882
Ingrid Isumhaugen Olsen
Ingrid Isumhaugen Olsen
Arealplanlegger
Tlf: 484 97 124
Mob: 484 97 124