Viktig melding

Kommunedelplan for E6 Fåvang kirke - Elstad - offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde

 

 

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 på strekningen Fåvang kirke–Elstad. Planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. juli. Det blir åpent møte om planen i midten av juni. 

Kommunedelplanen viser alternative løsninger som er vurdert for de tre delstrekningene som E6 Fåvang kirke–Elstad er delt inn i:

  • A. Fåvang kirke–nordre grense Fåvang naturreservat: To alternativer for utvidelse av E6
  • B. Nordre grense Fåvang naturreservat–Åttekanten: Ett alternativ med en mindre omlegging av E6
  • C. Åttekanten–Elstad: Åtte alternativer, derav seks med tunnel gjennom Elstadkleiva

Statens vegevesen sin anbefalte trase er A2, B og C5.

Plandokumentene ligger under "Eksterne linker" nedenfor.

Kommunedelplanen med konsekvensutredning er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24. mai–7. juli 2017.

Det blir åpent møte 14. juni kl. 18 på Vegvesenets rigg i Åmillom i Ringebu.

Trykte eksemplarer er tilgjengelig hos:

  • Statens vegvesen, Regionvegkontoret, Industrigt 1, Lillehammer
  • Ringebu rådhus

Merknader til planforslaget sendes innen 7. juli 2017 til: