Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Varden II

Varden II planforslag 1 - Klikk for stort bilde Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 21.11.2018, sak UPT-113/18, å legge forslag til detaljregulering for Varden II, planID 0520201804 ut til offentlig ettersyn.

På vegne av Alpinco AS, eier av Kvitfjell Alpinanlegg, har Structor Lillehammer AS utarbeidet forslag til detaljregulering for Varden II, som omfatter de områdene for fritidsbebyggelse som ikke ble detaljregulert i gjeldende reguleringsplan for Varden (2016). Planområdet utgjør ca. 350 daa og omfatter delområdene FB12 – FB 21 i gjeldende reguleringsplan for Varden, samt ny nedfart vest for gjeldende reguleringsplan.

Merknader til planforslaget kan sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no.

Frist for høringsuttalelser: 15. januar 2019.

 

Lenke til saksprotokoll og høringsdokumenter: Høringsforslag

Papirutgave er tilgjengelig i servicetorget i Ringebu rådhus.

Digitalt plankart er tilgjengelig via kartportalen Kommunekart

Veiledning til Kommunekart:

  • Når man åpner Kommunekart via lenken ovenfor er kartlaget Planforslag og høringer slått på. Under fanen Ringebu øverst til venstre på skjermen ligger mange ulike kartlag som kan slås på og av. Her ligger bl.a. gjeldende reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. 
  • Nederst til venstre på skjermen står det Bakgrunn. Her kan man skifte mellom ulike bakgrunnskart, som f. eks flyfoto og kart i gråtoner.
  • Når man klikker med musepekeren i plankartet kommer det opp en fane på høyre side av skjermen, der det står "Reguleringsplanforslag". Under denne menyen står Reguleringsplan og Arealformålsområde.
  • Arealformålsområde angir hvilket formål som gjelder der man har markert i kartet (friluftsformål, fritidsbebyggelse, kjøreveg osv.).
  • Under menyen Reguleringsplan står det kort informasjon om planen og nederst er det en lenke til PlanDialog (også kalt Planinnsyn).

Veiledning til PlanDialog:

  • PlanDialog (Planinnsyn) er en egen kartportal med digitale plankart der alle plandokumentene ligger samlet. I PlanDialog kan man også slå av og på ulike kartlag via fanen til venstre, som gjeldende reguleringsplaner eller reguleringsplaner under behandling.
  • Plandokumentene for den enkelte plan viser i en fane nederst på skjermen.
  • For å se på en annen plan enn den som er aktiv, kan man f. eks søke på plannavn. Eller man kan klikke på et planområde i kartvisningen. Da får man først opp informasjon i fanen til venstre. Der er det en menyboks med påskriften vis mer informasjon. Når man klikker på denne får man opp fanen nederst på skjermen med flere saksopplysninger og lenke til plandokumentene.