Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte 12.06.2019, UPT-sak 067/19, å legge forslag til reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest, planID 0520201901, til offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde

Med planforslaget legges det til rette for utbygging av til sammen 12 leilighetsbygg med butikker, cafeer/restaurant i første etasje, og utleieleiligheter i etasjene over. Mellom byggene skal det etableres en skigate/skitorg med adkomst til alpinbakkene og langrennsløypene rundt. I tillegg skal adkomstvegen til Bjønnlia legges om slik at den blir mindre bratt, og det blir etablert en skibru over vegen. 

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no

Frist for høringsuttalelser er: mandag 12. august 2019

Papirutgave av planforslaget er tilgjengelig i servicetorget i Ringebu rådhus.

 

Lenke til saksprotokoll og høringsdokumenter