Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Lodge Cabins - forslag til offentlig ettersyn

Klikk for stort bildeI medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges fremforhandlet
utbyggingsavtale (PDF, 4 MB)for gjennomføring av reguleringsplan for Lodge Cabins ut til offentlig ettersyn.


 

Frist for merknader: 15. mai 2019

Innspillene merkes med sak 19/240.

Merknader sendes:

Ringebu kommune
Plan og teknisk
Hanstadgt. 4

2630 Ringebu       eller       post@ringebu.kommune.no 
 

Eventuelle spørsmål rettes til kommuneplanlegger:

Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61 28 30 96  wenche.dale@ringebu.kommune.no