Byggesaker på østsida (fritidsbebyggelse)

Øksendalen - Klikk for stort bildeRingebu kommune har over lang tid (siden juni 2008), hatt store utfordringer med behandling av saker knyttet til fritidsbebyggelse i deler av østfjellet i kommunen (i hovedsak «Ringebufjellet» med Øksendalen, Måsåplassen, Pulla, Skotten mv.). Årsaken er hensynene til villreininteresser som har nasjonal interesse.

Det er behov for overordnet informasjon om behandlingsmåte og saksbehandlingsgebyr for søknader for fritidseiendommer i det omtalte området. Dette er nærmere beskrevet her (PDF, 980 kB).

(Fritidsbebyggelse innenfor tidligere kommunedelplan for Venabygdsfjellet og Fåvang Østfjell er ikke omfattet av dette. Disse er videreført i ny kommuneplanes arealdel med egne bestemmelser for utbyggelse. Fritidseiendommer innenfor regleringsplanene er heller ikke omfattet av dette og har  egne juridiske bestemmelser og retningslinjer for hva som kan tillates, eks: Kjørra).