Tjenestebeskrivelse for fagområdet bygg og eiendom

Hovedarbeidsoppgaver er forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, prosjekt- og byggeledelse av kommunens egne byggeprosjekter, salg av boligtomter og utleie av boliger og andre utleieobjekt.

Vi administrerer også Husbankens låne- og tilskuddsordninger.

Kontaktperson

Jan Erik Voldsrud
Jan Erik Voldsrud
Driftsleder
Mob: 975 87 711
Per Kristian Simengård
Per Kristian Simengård
Prosjektingeniør
Mob: 952 73 168
Steinar  Solbakken
Steinar Solbakken
Prosjektingeniør
Mob: 959 96 061