Kommunale boliger

Illustrasjon: Tre - Klikk for stort bilde

Ringebu Kommune disponerer 117 boliger. I tillegg har vi 32 boliger for heldøgnsomsorg. Boligene er lokalisert i nærheten av Fåvang og Ringebu sentrum. Boligene er fra 45 - 75 m2 og har 1 - 3 soverom. Prisen ligger mellom 3700 - 6500 kroner pr. mnd.  inkl. kommunale avgifter. Flere av boligene er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjon. Det vil si at de er utstyrt med ramper, store bad, og lave / ingen dørstokker. Bolig er ikke en lovpålagt tjeneste.   Se aktuelle linker nederst på siden.

 

8 leiligheter på Bjørgemogata 8-10 er tiltenkt yngre i en etableringsfase. Disse har eget søknadsskjema (PDF, 83 kB)

FINN-annonse

Illustrasjon: Bolig - Klikk for stort bilde

SERVICEERKLÆRING - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG I RINGEBU KOMMUNE   

1. INNLEDNING:

Serviceerklæringen er en konkret, kortfattet og forståelig informasjon til våre brukere.

Hensikten er å fortelle våre brukere hva de kan forvente av oss og samtidig avklare våre forventninger til brukerne.

2. HVILKET OMRÅDE GJELDER TJENESTEN FOR:

 • Tildeling av kommunale boliger.

3. MÅL MED TJENESTEN:

 • Gi et boligtilbud til søkere som er i behov av kommunal bolig. Se pkt. 4.

4. HVEM TJENESTEN OMFATTER:

 • Personer som har behov for tilrettelagt bolig pga. bosituasjon, nedsatt funksjonsevne eller omsorgsbehov.
 • Flyktninger som skal bosettes i kommunen etter avtale med IMDI (integrering og mangfoldsdirektoratet).

5. HVA DU KAN FORVENTE AV OSS

 • Svar om mottatt søknad innen 21 virkedager.
 • En kartleggingssamtale etter mottatt søknad.
 • Vi har boligtildelingsmøte hver uke
 • Det er ikke knyttet kommunale tjenester direkte til noen av boligene.

6. HVA VI FORVENTER AV DEG:

 • At du fyller ut alle punktene i søknaden og signerer selv. Du kan kontakte kommunen v/ boligtemaet for å få veiledning til utfylling av søknad på kommunal bolig.
 • Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha skriftlig fullmakt.

7. FORHOLD SOM GJØR AT FORVENTNINGER IKKE KAN INNFRIS:

 • Ferieavvikling kan medføre lengre saksbehandlingstid.
 • Dersom ingen ledig bolig, blir du stående på venteliste.
 • Det er ikke avgjørende hvor lenge man har stått på venteliste når ledige boliger skal tildeles. Tildelingen er behovsprøvd.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

 • Sendes til Ringebu Kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu
 • Tlf:  612 83 300 (sekretær for boligteamet).
 • E- post: tone.heggelihaugen@ringebu.kjommune.no
 • Søknader behandles på faste datoer av et tverrfaglig sammensatt boligteam bestående av følgende instanser; Hjemmetjenestene Ringebu og Fåvang, Ergo- og fysioterapitjenesten.  Rus- og Psykisk Helsetjeneste og NAV.
 • Søknad kan hentes fra hjemmeside, hjemmetjenestene, Linåkertunet og fellestjenesten på Rådhuset.
 • For mer informasjon om boligene; se vår hjemmeside www.ringebu.kommune.no