Startlån

Startlån er et viktig virkemiddel i boligpolitikken. Ordningen er behovsprøvd.

For husstander med særlig behov er det også mulig å få boligtilskudd til etablering.
Alle søknader om startlån og boligtilskudd skal sendes til kommunen
Vi administrerer også Husbankens låne- og tilskuddsordninger.
Her er hjemmesiden til Husbanken; www.husbanken.no