Veileder for Søknad om tiltak uten ansvarsrett jfr. pbl § 20-4

Krav til tegninger for søknader om tiltak uten ansvarsrett etter Plan- og bygningslovens § 20-4

Alle søknader om tiltak uten ansvarsrett jfr. pbl § 20-4 skal medfølges av:
En situasjonsplan
(som viser bygningsplassering i forhold til andre bygg og eiendomsgrenser, målsatt og i målestokk.)

Plantegninger
(som viser hele bygningens plan, med veggtykkelser, inntegner dører og vinduer, rombetegnelser, målsatt og i målestokk)

Fasadetegninger
(i utgangspunktet samtlige 4 fasader, som viser utførelse av dører, vindu, kledning, taktekking mv., målsatt og i målestokk.)

Eksempel:
(Viser hvordan det kan gjøres. 3 fasader er her vurdert som nødvendige, gjerne også snitt. Tegninger utføres normalt på adskilte ark i forhold til situasjonsplanen.)

 

Klikk for stort bilde