Nabolister og matrikkelinformasjon

Kommunen har etter matrikkelloven og personopplysningsloven ikke lenger lov til å gi ut informasjon om eier og bostedsadresse for eiendommer så fritt som vi har gjort til nå. Kartverket som sentral matrikkelmyndighet og tilsynsmyndighet krever at kommunene strammer inn praksisen og følger lovverk og forskrift. Navn og bostedsadresse er personinformasjon og det er ingen selvfølge at en får utlevert slik informasjon. Hvem som har hjemmel til å få slik informasjon fra matrikkelen og til hvilke formål er definert i matrikkelloven med forskrift. Personer og adresser kan finnes på andre løsninger der det er frivillig å være registrert som for eksempel elektroniske telefonkataloger. Hovedprinsippet er at det ikke er frivillig å stå i et offentlig register, så derfor er ikke personinformasjon i matrikkelen offentlig.

Utlevering fra kommunen: For at kommunen skal kunne utlevere nabolister, andre lister over grunneiere og andre dokumenter fra matrikkelen som inneholder navn, bostedsadresse eller annen personinformasjon må mottakere legge fram legitimasjon og registrere seg på et skjema. For firma og andre som ber om nabolister eller annen informasjon gjentatte ganger så holder det at registreringsskjema blir fylt ut en gang. Det er da viktig at registreringsskjemaet inneholder alle personer og e-post adresser som det er aktuelt å få tilsendt informasjon til. Dette er gjort for å verifisere at e-post adresser og personer er riktige. Ved endring av ansatte og/eller e-post adresse så må skjema leveres på nytt. Privatpersoner må på samme måte ha hjemmel i lovverket, fylle ut samme skjemaet og legge fram legitimasjon for å få utlevert nabolister og annen matrikkelinformasjon som inneholder personinformasjon. Det gjøres oppmerksom på at dette også gjelder de som kommuneansatte kjenner fra før gjennom arbeid eller privat. Registreringsskjema og hva som er utlevert vil bli lagret i kommunens sakssystem. For tilfeller der kommunen er i tvil om vi har lov til å gi ut informasjon blir saken oversendt til Kartverket, matrikkelavdelingen for avgjørelse. Link til skjema (PDF, 3 MB)

Døgnåpen digital bestilling: Matrikkelinformasjon og nabolister kan bestilles på: https://infoland.ambita.com/#/ 

Infoland ivaretar identifikasjon og registrering. Infoland er døgnåpent og har løsninger for registrerte brukere og kredittkort. Kostnader ved bruk av infoland dekker uttakskostnad og drift av løsningen.

Hvem eier en eiendom? For spørsmål om hvem som eier en konkret eiendom skal tinglysingstelefonen 32118800 (8-14) benyttes. Der får en kun navn på eier og ikke bostedsadresse.

Fritt tilgjengelig matrikkelinformasjon: All informasjon i matrikkelen som er fritt tilgjengelig finnes på: http://www.seeiendom.no/

Noe fritt tilgjengelig matrikkelinformasjon finnes også på kommunens kartløsning på internett men den løsningen dekker flere behov så informasjonen er mindre systematisert: Kommunekart