Byggesaker på østsida (fritidsbebyggelse)

Øksendalen - Klikk for stort bilde Ringebu kommune har over lang tid (siden juni 2008), hatt store utfordringer med behandling av saker knyttet til fritidsbebyggelse i deler av østfjellet i kommunen (i hovedsak «Ringebufjellet» med Øksendalen, Måsåplassen, Pulla, Skotten mv.).

Årsaken er hensynene til villreininteresser som har nasjonal interesse. Disse forhold er regulert i regional plan for Rondane-Sølnkletten.

Ringebu kommune har i flere år jobbet med å revidere kommuneplanens arealdel. Det er en langvarig prosess, der regional plan må hensyntas og dels innarbeides. Dette er en meget kompleks prosess med mange interesseområder. Ny kommuneplan er nå delvis vedtatt (19.06.2018), men situasjonen er fortsatt uavklart mht spredt fritidsbebyggelse i LNF i det omtalte området. Planen er sendt kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse mht dette. Det er ventelig med en avgjørelse ved påsketider.

Det er derfor behov for overordnet informasjon om behandlingsmåte og saksbehandlingsgebyr for søknader for fritidseiendommer. Dette er beskrevet her (PDF, 833 kB).