Landbrukseiendommer omdisponert til fritidsformål

Informasjon og behandlingspraksis for bebyggelsen på landbrukseiendommer som benyttes eller er omdisponert til fritidsformål finner du her